Sofie von Krusenstierna, kommunikationsansvarig på Boappa.

Här är appen som skapar bättre gemenskap bland grannarna

En transparent kommunikation mellan styrelsen och medlemmarna i bostadsrättsföreningar bidrar till tryggare grannskap och bättre gemenskap.

– Med en interaktiv boendeapp blir styrelsearbetet enklare och trivseln i föreningen starkare, säger Sofie von Krusenstierna på Boappa.

Kommunikationen i bostadsrätts- och samfällighetsföreningar sker ofta via lappar på anslagstavlor, alternativt via hemsidor och mejl.

Den typen av en- eller tvåvägskommunikation gör det omöjligt för grannar att engagera sig. Många föreningar har därför infört Facebook-grupper, men det exkluderar medlemmar utan sociala medier och skapar en ännu en kommunikationskanal att hålla koll på, förklarar Sofie von Krusenstierna.

Boappa är en app skräddarsydd för just kommunikation i bostadsrätts- och samfällighetsföreningar som även går att använda via datorn.

– I appen visar vi även upp data och insikter som underlättar för styrelsen att sätta nyckeltal och stå sig konkurrenskraftiga, exempelvis i fråga om belåningsgrad och hyresintäkter, säger hon.

I tjänsten kan styrelsen snabbt nå ut med viktig information till alla boende samt skapa omröstningar och fråga vad medlemmarna tycker i olika frågor.

– På så sätt bygger man upp ett engagemang, en gemenskap och en större förståelse för de beslut som fattas, säger hon.

Boappa digitaliserar grannsamverkan
Boappa är i dag Sveriges största app för grannkommunikation och används i föreningar runtom i landet.

- I appen hjälper grannar varandra med alltifrån hundpromenader till att låna verktyg, säger hon.

Att digitalisera arbetet i sin förening är också ett sätt att locka köpare och höja värdet av fastigheten.

– När världsläget är som tuffast kan granngemenskapen skapa både trivsel och trygghet. Att känna till vilka som bor i föreningen och att lätt kunna komma i kontakt med styrelsen har ofta en större positiv effekt än man tror, avslutar Sofie von Krusenstierna.

Läs mer om Boappa här