BoKlok vill göra det enklare att leva ett hållbart liv

Det finns de som menar att det är för svårt att kombinera hållbarhet, god kvalitet och ett pris som vanligt folk har råd med. Frågar man Boklok blir svaret helt annorlunda.
– Vi visar att det går utmärkt att bygga hållbart till ett rimligt pris. Därmed skapar vi en positiv utveckling för både klimat, miljö och samhället i stort, säger Emelie Ekelund, sälj- och marknadschef för BoKlok Sverige.

BoKlok är ett boendekoncept som grundades i mitten av 1990-talet av Skanskas dåvarande vd tillsammans med Ingvar Kamprad. BoKloks uppdrag är att bygga bostäder i de lägre prissegmenten för människor med vanliga inkomster. Idag banar BoKlok ny väg inom byggbranschen genom att bygga bostäder med smart industriell produktionsmetod och genomtänkta ytor utan dyra överflödiga kvadratmeter, där hållbarheten står i centrum.

– Så många som möjligt ska kunna bo och leva hållbart. Här kan vi spela en avgörande roll genom att både nu och framöver arbeta på ett mer genomtänkt sätt, berättar Emelie Ekelund.

BoKlok ska bli helt klimatneutrala till 2030. Emelie Ekelund konstaterar att det säkert kommer att bli en resa med många utmaningar, men är ändå övertygad om att målet kommer att uppnås.

– Vi bygger i trä; trä är ett av få förnybara byggnadsmaterial och när träden växer binder de koldioxid. Redan nu har våra hus mycket låg klimatpåverkan jämfört med snittet för nybyggda bostäder. Förutsättningarna att lyckas är alltså väldigt goda. Tar man även hänsyn till att vi installerar solceller i samtliga av våra nya projekt blir prognosen än bättre.

Trä har stora fördelar
Att bygga med trä har flera fördelar, inte bara för klimatet. Det rör sig om ett material som både är starkt och flexibelt och som därtill lämpar sig bra för industriell fabriksproduktion. Materialets låga vikt medför lägre transportutsläpp än många andra byggmaterial och leder även till att man kan dra ner på mängden betong i husgrunden. Emelie Ekelund förklarar dock att den största utmaningen i resan mot att bli klimatneutrala faktiskt återfinns i användningsskedet.

– Då människor flyttar in och lever i sina nya hem skapas stora mängder koldioxid. Därför har vi stort fokus på att våra kunder ska kunna minska sin klimatpåverkan genom till exempel tillgång till förnybar energi och energibesparande lösningar. Solcellerna ger bland annat ett energitillskott som används till fastighetsel och eventuellt överskott kan skickas ut på elnätet så att fler kan få grönare el.

BoKloks ambition är med andra ord att göra det enklare för kunderna att leva hållbara liv. De flesta nya projekt planeras i kollektivtrafiknära lägen. I vissa projekt erbjuder bolaget mobilitetslösningar som bil- eller lådcykelpooler samt möjligheten att odla. Alla hem kan skryta med snålspolande kranar och toaletter som minskar vattenanvändningen med upp till 60 procent.

– Att minska energianvändningen i själva bostäderna är något vi arbetar med kontinuerligt. För närvarande har vi 35 procents lägre användning än vad rådande riktlinjer kräver i våra lägenheter och 20 procent lägre i radhusen. Målet är att alla BoKlok-hem som byggs från 2030 ska vara plusenergihus.

BoKlok nöjer sig dock inte där. Förutom ett tydligt miljöfokus satsar bolaget också på principer kring social hållbarhet och biologisk mångfald i sina projekt, något Emelie Ekelund berättar kallas för det Gröna Hjärtat.

– Konceptet innebär exempelvis att all områdesdesign har fokus på mötesplatser och trygghet. Det betyder också att vi har konkreta riktlinjer kring hur vi på bästa sätt bidrar till balans i den biologiska mångfalden, exempelvis genom växtval, komplementbyggnader med gröna tak och mycket annat. I förlängningen handlar det om det övergripande avtryck vi gör i samhället, vare sig det är i bostaden, ute på gården, i kvarteret eller i staden runtomkring.

Ingår ett trygghetspaket
Ökade räntor och höga levnadsomkostnader har gjort att bostadsköpare nu är mer avvaktande. För att kunderna ska känna sig trygga med att köpa en bostad från BoKlok även i tuffare tider ingår därför alltid ett trygghetspaket.

– Vi har bland annat en begränsad avhoppskostnad på 25 000 kr. Det innebär att köparen aldrig förlorar mer än 25 000 kr om man vill hoppa av köpet. Den här möjligheten gäller fram till upplåtelse vilket ofta är cirka fyra månader innan inflyttning. Vi köper dessutom de bostäder som eventuellt inte skulle bli sålda och på så sätt riskerar inte föreningen att lida ekonomiskt eftersom BoKlok står för månadsavgifterna.

Läs mer om BoKlok här

Redan när BoKlok grundades var en viktig princip att bostäderna skulle säljas på ett rättvist sätt. Därför har man en öppen turordningsdragning som gör att budgivning utesluts i hela köpprocessen och alla får samma chans att köpa.