En tillväxtregion som planerar för framtiden

Borås Stad ska till år 2035 ha växt med omkring 30 000 nya boråsare och planeringen för hur staden ska expandera är i full gång. Med urbana stråk vill man binda ihop nya stadsdelar med den gamla stadskärnan och skapa en stad med småstadens charm och storstadens utbud och affärsmöjligheter.

Mellan 1890-talets slut till 1940-talet var Borås den stad som växte mest procentuellt av alla städer i Sverige. Det bildades nya fabriker och industrier på löpande band utefter Viskan. Under 80-talet skedde en stor förändring och många av industrierna tvingades skära ner på 25 000 jobb. Det bidrog till att många flyttade från Borås och den blomstrande staden gick in i en svacka. Men det är historia och idag är staden Sveriges 13:e största. De som besöker staden idag möts av ett levande kulturliv, en rik flora av funkisbyggnader och en unik byggnadsdynamik.

– Man kan säga att det nya Borås startade 2008 med Jim Dines omdebatterade nio meter höga skulptur Pinocchio. Det blev startskottet till vår konstsatsning och har lett till att vi har 150 konstverk och statyer i staden. Vartannat år ställer vi ut nya skulpturer och vartannat år har vi något som kallas ”No limit” där vi öppnar upp för muralmålningar och bjuder in världsartister, berättar Richard Mattsson, Stadsarkitekt på Borås Stad.

Modern syn på tillväxt
Sträckan mellan Göteborg och Borås är det tredje största pendelstråket i Sverige och arbetet med Götalandsbanan, som bidrar till en ny järnväg framförallt mellan Göteborg och Borås, betyder mycket för regionens tillväxt. En annan stor tillväxtmotor är att den gamla produktionsindustrin som försvann under 80-talet lämnade kvar företagens huvudkontor som idag är ledande utvecklare av e-handel och logistiklösningar.

– Vi har väldigt stark tillväxt på logistik och e-handel och man brukar säga att 50 procent av all e-handel på något sätt rör sig igenom Borås.

Borås Stad har även tagit ett modigt steg för att expandera och bygger ett toppmodernt avloppsverk och ett fjärrvärmeverk utanför staden, vilket ger staden en av de renaste anläggningarna i världen. De båda verken har tidigare legat i centrala Borås med ett skyddsavstånd som nu hävs, saneras och skapar en yta på cirka 120 hektar som nu frigörs till stadsbebyggelse. Kring de nya verken skapas även affärsmöjligheter och yta för småskalig industri.

Framtidens Borås
Utvecklingsområden där man ska bygga blandstad med bostäder, kontor och butiker i norra och södra Borås planeras och förbinds med urbana stråk. Allt som byggs och planeras ska stå kvar länge och man bygger för framtidens boråsare. Utvecklingen har som röd tråd att ta tillvara på de naturresurser som finns och man tittar idag bland annat på möjligheten att bygga en fem kilometer lång park som går genom staden. År 2021 fyller Borås Stad 400 år och tills dess satsar man på att färdigställa många nya parkområden som ingår i den fem kilometer långa parken.

– Det började som en rolig idé men idag har visionen växt fram till en grön oas som ligger med i stadsplaneringen, till viss del inspirerat av The High Line i New York och Superkilen i Köpenhamn. Parken tillsammans med Viskan vill vi visa som exempel på hur vi förädlar platser för framtidens Borås.

Staden står inför en spännande resa och är en attraktiv region för byggherrar och tjänstemän från angränsande kommuner som vill vara med att bygga om Borås. Utvecklingen går fort längst med utvalda stråk och gator och man är mån om att skapa möjlighet till liv mellan husen.

Presenteras av: