Daniel Grünbaum, vd Botema.

Tillgänglig och personlig service för bostadsrättsföreningar

Ekonomisk förvaltning handlar inte bara om att förse kunden med siffror och rapporter. Familjeföretaget Botema vill lyfta fram de mjuka värdena som en viktig faktor i arbetet med ekonomisk förvaltning hos bostadsrättsföreningar.
– Den personliga kontakten, god service och tillgänglighet är en stor del av arbetet, säger Daniel Grünbaum, vd Botema.

Familjeföretaget Botema har förvaltat ekonomin hos bostadsrättsföreningar och andra fastigheter i över 40 år. Med åren har verksamheten gått åt ett mer rådgivande håll, en naturlig utveckling givet samhällsutvecklingen, menar Daniel Grünbaum.

– Så som marknadsläget ser ut just nu är den personliga kontakten och det långsiktiga arbetet viktigare än någonsin. Som förvaltare innebär det dels att uppdraget utförs i enlighet med alla lagar och regelverk, men också att vi finns tillgängliga för att snabbt kunna ge professionell rådgivning.

En ovärderlig resurs
Medlemmarna i bostadsrättsföreningars styrelser jobbar normalt sett med annat till vardags och har inte ekonomi eller styrelsearbete som huvudsakligt kompetensområde. Det kan också vara svårt att hinna sätta sig in i alla regelverk, lagar och detaljer för allt som rör föreningens hantering av fastigheten. Många blir indragna i styrelsearbetet utan att ha någon erfarenhet och vill lägga så lite tid som möjligt – vilket kan bli svårt när lagar och regler för fastigheter uppdateras hela tiden, både på EU-nivå och nationellt. En personlig kontakt att kunna ställa frågor till blir då en ovärderlig resurs.

– Vi anser att det löpande, konsultativa arbetet ska ingå i grundarvodet, som kund ska man kunna ringa kortare samtal utan att debiteras ytterligare. Hos oss slussas man inte heller runt – man får en kontaktperson som kan hela ens affär och som finns tillgänglig som bollplank, avslutar Daniel Grünbaum.

Med över 40 års erfarenhet av ekonomisk förvaltning har vi god kunskap och många kontakter för att hjälpa till med ekonomin både för bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare. Oavsett storlek på föreningen är vi det rätta företaget för ekonomisk förvaltning. https://www.botema.se/