En modern ekonomisk fastighetsförvaltare är både personlig och digital 

Att sitta med i styrelsen med uppgiften att sköta ekonomisk förvaltning i en bostadsrättsförening är ett stort ansvar. Styrelsen ser till att föreningens pengar räcker till för att hålla byggnaderna i bra skick, att nödvändiga reparationer sker och att föreningen följer lagar och regler. För att inte riskera att det blir fel väljer många att vända sig till en ekonomisk förvaltare. 

Botema har över 40 års erfarenhet av ekonomisk förvaltning och hjälper bostadsrättsföreningar med alla delar av ekonomisk förvaltning. Mycket har hänt sedan starten och idag är stora delar digitaliserade och automatiserade för att underlätta och effektivisera styrelsearbetet. 

– Vi är den personliga förvaltaren där kunden fortfarande har en dedikerad kontaktperson som hanterar samtliga frågor relaterade till ekonomisk fastighetsförvaltning. Samtidigt erbjuder vi en modern digital plattform där du som styrelsemedlem snabbt och enkelt kan hämta statistik, leverantörsfakturor, se kontoplan och skriva ut egna ekonomiska rapporter. Vi är en modern rådgivare med digitala tjänster, men som fortfarande finns tillgängliga med en dedikerad kontaktperson, säger Daniel Grünbaum, VD och produktansvarig.

Vad ska man tänka på när man väljer ekonomisk förvaltare?
Lagar och regler - Den ekonomiska förvaltaren måste ha koll på lagar, regler och riktlinjer samt kommunicera och guida i hur de efterföljs.

Arbetsinsats - Styrelsearbetet är ofta ett ideellt arbete som sker på fritiden. Den ekonomiska förvaltaren ska underlätta arbetet och förse styrelsen med den information som behövs.

– För oss är det viktigt att vi har personliga tjänster och digitala kanaler som gör det lätt för styrelsen att nå oss och den information de behöver, säger Daniel Grünbaum.

Granska offerten - Från större förvaltare ser man ofta att grundarvodet är mindre, men att vanliga tilläggstjänster är väldigt dyra. 

– Vår styrka är att vi förstår vad föreningen behöver och att vårt grunderbjudande innehåller fler tjänster än många stora konkurrenters. Vi är innovativa och automatiserar det som går för att frigöra tid till att vara proaktiva och tillgängliga för rådgivning, avslutar Daniel Grünbaum.

Med över 40 års erfarenhet av ekonomisk förvaltning har vi god kunskap och många kontakter för att hjälpa till med ekonomin både för bostadsrättsföreningar och privata eller kommersiella fastigheter.

Mer information på www.botema.se, eller kontakta oss på info@botema.se