Nu kan Stockholms Stads alla rektorer systematiskt fokusera på att göra 6,9 miljoner lektioner bättre och bättre

I Stockholm genomförs varje läsår mer än 6,9 miljoner lektioner varje läsår. I Sverige mer än 100 miljoner. Bara var tionde svensk lärare får feedback på sin undervisning trots att forskning visar att det är bland de starkaste verktygen för att förbättra både undervisningen och elevernas resultat. Det innebär att kärnan i skolans kvalitetsarbete - fokus på undervisningen - är en nästan outnyttjad möjlighet som kan förbättra elevresultaten och bli en källa till ökad arbetsglädje i skolan.

Alla behöriga och obehöriga lärare har potential att bli bättre och bättre. Att vara en bra lärare är ingenting man föds till utan något man blir genom utbildning, erfarenheter, feedback, reflektion, titta på andra, träning, mer feedback…

Alla elever är värda fantastiska lärare. Eric Hanusheks forskning vid Stanford University visar att de lärare som skapar mest inlärning levererar 1,5 års inlärning per läsår jämfört med de som skapar minst som levererar 0,5 års inlärning per läsår. Av alla åtgärder man kan göra för att förbättra elevernas studieresultat handlar alla de 20 starkaste om hur läraren tänker och gör i klassrummet.

En undersökning gjord av Novus visade att endast 11% av Sveriges lärare får feedback på sin undervisning. Det innebär att kärnan i skolans systematiska kvalitetsarbete är det som är minst systematiskt. Detta vill kunskapsföretaget BRAVOLesson bidra till att ändra på med sin webblösning.

– Vi vill göra det möjligt för skolledare och lärare inom alla skolformer att tillsammans utveckla undervisningen och ledarskapet systematiskt. När man tillsammans fokuserar på det som enligt forskning är olika dimensioner av god undervisning ökar lärarnas motivation. Lärare besöker varandra, ger/får feedback, blir sedda, får möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll och bli bättre och bättre, förklarar Mats Rosenkvist som skapat BRAVOLesson.

Sedan lanseringen har skolor, kommuner och organisationer valt BRAVOLesson – bland annat Ludvika, alla Kunskapsgymnasierna och lärarutbildningar i Finland.

BRAVOLesson är nu en valbar del i Stockholms Stads bank för digitala lärresurser.

– Mitt pedagogiska ledarskap känns tydligt och enkelt. Observationsunderlagen ligger samlade för varje lärare inne i BRAVOLesson. I samtalen reflekterar vi tillsammans kring det och lärarens egen syn på sin undervisning och sina resultat, säger Sven-Erik Berg, rektor på Stenbackeskolan, Uddevalla. 

Presenteras av:

BRAVOLesson – App, webb och video för lektionsobservationer och kollegialt lärande. Ett verktyg för systematik och feedback till lärare. Bättre och bättre undervisning på vetenskaplig grund. BRAVOLesson är nu en valbar del i Stockholms Stads bank med digitala lärresurser.

Besök vår hemsida här

Besök programbanken här