Ny app styr elförbrukningen till gröna laddtider – och lägre kostnad

Sveriges elnät står inför en stor utmaning. I takt med ett ökat energibehov ökar efterfrågan på ”smutsig” el och förlusten av förnybar energi blir påtaglig. Bright har utvecklat en öppen digital plattform som genom att automatisera och optimera elförbrukningen minskar det enskilda koldioxidavtrycket – till en lägre kostnad.

I framtidens digitala samhälle där allt fler transporteras med elbilar och använder elektroniska produkter ökar också elförbrukningen. En stor del av denna el kommer att produceras från sol- och vindkraft – en eltyp som behöver förbrukas i samma stund som den utvinns. Det går dock inte ihop med hur vårt beteendemönster ser ut idag, menar David Forsberg, vd och grundare av Bright.

– Efterfrågan på el är som störst på morgonen och eftermiddagen när vi tvättar, diskar, lagar mat eller börjar ladda våra elbilar. Under dessa timmar händer det allt som oftast att svensk produktion av el inte räcker till, vilket tvingar Sverige att importera ”smutsig” el från utlandet.

Detta har en negativ miljö- och klimatpåverkan och gör elen dyrare än om produktionen av förnybar el skulle styra användningen.

– Det är svårt att förändra människors beteendemönster men genom att skapa energiutjämning i elnäten kan vi ta tillvara på den förnybara energin när den utvinns istället för att låta den gå förlorad, säger David.

Bra för både miljö och plånbok
Att automatisera och ta tillvara på den förnybara energin när den utvinns är precis vad Brights digitala plattform gör. Tillgänglig via en app styr och optimerar smarta algoritmer förbrukningen av el till de timmar på dygnet när både miljö och plånbok tjänar på det.

– Vi pluggar som vanligt in våra elektroniska produkter när vi kommer hem – det enda som förändras är att vi tar över elladdningen och styr den till bättre timmar på dygnet, förklarar David.

– Då kan användaren lugnt luta sig tillbaka i vetskap om att elbilen laddas på bästa sätt för miljön, istället för med smutsig kolkraft från utlandet. På ett enkelt sätt hjälper vi kunderna att förstå, kontrollera och styra sin elförbrukning, kostnad och miljöpåverkan, säger Camilla Forsberg, operativ chef.

”Inget att vänta på”
Vi ser ett stort intresse från andra nät- och elbolag som vill vara med och bidra till att skapa energiutjämning och effektoptimera sina nät.

– Vårt beteende idag gör att vi konsumerar merparten av vår energi på timmar som är dåliga både för vår miljö och vår plånbok. Det vill vi på Bright förändra, det finns inget att vänta på, avslutar Camilla.

Presenteras av: