Så här ser framtidens bostäder ut 

Fastighetsbranschen är på en spännande digitaliseringsresa och dessutom byggs det enormt mycket i Sverige just nu. Målet med 600 000 nya bostäder innan 2025 är vi på god väg att nå och digitaliseringen kommer spela en allt större roll framöver. Daniel Bäckrud på Brightec Group ger sin syn på digitalisering, hållbarhet och framtidens bostäder. 

Just nu går digitaliseringen snabbt och det finns många nya startup-bolag inom proptech som möjliggör nya sätt att arbeta. En trend som Daniel Bäckrud ser efter att ha träffat flera hundra fastighetsbolag är att man tidigare hade ett system för att hantera större delen av sitt IT-behov.  

– Nu börjar systemmiljön mer och mer likna startskärmen på en mobiltelefon, med en mängd appar och system som gör olika saker. Då blir integrationer och API:er viktiga. Därför måste nya system byggas med en öppen och tillgänglig struktur. Detta kommer bli en avgörande faktor i framtidens digitalisering, säger han.  

När det istället kommer till hållbarhet handlar det enligt Daniel Bäckrud om att förvalta kapital. Med det menas att vi har ett miljökapital som alla människor har tillgång till och ansvar för. Vi har ett ekonomiskt kapital att förvalta väl. Bostadsbolag har ett humankapital bland de boende. De förvaltar ju faktiskt någons bostad där människor ska trivas och vara trygga.  

– På Brightec vill vi hjälpa fastighetsbolag på alla dessa områden genom smarta lösningar för både förvaltare och boende som skapar mindre miljöpåverkan, bättre driftnetto och nöjdare hyresgäster, berättar Daniel Bäckrud. 

Delningsekonomi är framtiden.
När miljonprogrammen drevs igenom på 60-talet byggde man gemensamma tvättstugor, helt enkelt därför att alla boende tvättar. Idag jobbar Bightec med en vidareutveckling av den tanken där de erbjuder delning av bilar, cyklar, verktyg, borrmaskin, städutrustning. Fantasin sätter gränsen. 

– Hittills upplever jag att digitaliseringen främst fokuserats kring effektivisering och kostnadsoptimering. Detta är såklart viktigt och ska fortsätta vara så. Men jag tror det är dags att ta in ett nytt perspektiv, nämligen hyresgästens. Med den enorma byggtakten vi har kommer vi efter hand möta den efterfrågan som finns. Det gör att konkurrensen kommer hårdna och fastighetsbolagen kommer behöva vässa sitt erbjudande: ett bättre boende. Frågor som ”hur underlättar vi hyresgästens vardag” blir avgörande, avslutar Daniel Bäckrud. 

Brightec Home är en del av koncernen Brightec Group som sedan 1971 jobbat med fantasi och problemlösning för att möta kundens behov. Bolaget är värderingsstyrt och drivs av starkt entreprenörskap. Kreativt värdeskapande genom partnerskap är kärnvärderingen.

Läs mer om Brightec Home här