Staffan Dykes och Annetje van der Sluis som tillsammans arbetar för skolbibliotek på BTJ

Unikt utformade biblioteks- och medietjänster för skolor

Varje skola, från grundskola till vuxenutbildning, har ett unikt behov av litteratur, media och pålitliga källor. Att utforma skolbibliotek eller medietjänster anpassade för olika skolor kräver stor flexibilitet. För en skolbiblioteksansvarig kan det vara en nästan oöverstiglig utmaning att ta fram ett urval som främjar både måluppfyllelse och läsglädje hos eleverna. Därför finns BTJ.

BTJ:s ambition är att skolbibliotekarier ska delta i det pedagogiska arbetet. De ska också ha tillgång till lämplig och aktuell barn- och ungdomslitteratur, utvald för att passa just deras elever.

– Skolbiblioteken har två huvuduppgifter. Den ena är att främja läsglädje och förbättra elevernas läsning, den andra är att lära ut Medie- och informationskunnighet (MIK), säger Staffan Dykes, ansvarig för affärsområdet skolbibliotek hos BTJ.

Finns ingen skolbibliotekarie med rätt kunskap och resurser riskerar eleverna att inte nå de uppsatta målen, det kan få konsekvenser för deras utbildning.

– Därför är det kritiskt att skolbibliotekarien får rätt förutsättningar och tid att delta i det pedagogiska arbetet, säger Annetje.

Eftersom hundratals relevanta titlar ges ut varje vecka är det ett omfattande arbete att välja rätt litteratur för en specifik skola. BTJ arbetar därför hårt med att följa utgivningen av både svensk, engelsk och mångspråkslitteratur. Varannan vecka presenteras omkring 300 titlar i företagets urvalstjänst, men bakom dessa finns hundratals som inte lever upp till BTJ:s krav.

– Vi har järnkoll på utgivningen och vi har den expertis och litteraturkännedom som krävs för att finna rätt material. Vi gör urval utifrån skolornas unika behov och tillhandahåller helt opartiska recensioner som förmedlingsstöd. Därtill har vi litteraturkännare inom flera språk. Det säkrar kompetent urval på svenska och andra språk. För MIK erbjuder vi ArtikelSök, vår databas med över två miljoner svenska artiklar som valts ut av erfarna redaktörer, avslutar Staffan.

Läs mer om BTJ här

BTJ har vuxit fram under mer än 80 år för att frigöra tid och resurser på bibliotek och är en helhetsleverantör av informationstjänster och medieprodukter. Genom att göra information och media tillgängligt för fler arbetar vi för ett inkluderande samhälle. Vi tror på mångfald, att vår värld blir bättre av litteratur, kultur, lärande och att bibliotekens roll idag är viktigare än någonsin.

Genom att berika och leverera media och digitala tjänster byggda på vår metadata förenklar och sparar BTJ resurser åt bibliotek, företag, skolor, universitet, högskolor och övriga organisationer och verksamheter med behov av effektiv informationsförsörjning. BTJ är ett privatägt företag med cirka 50 medarbetare som omsätter omkring 116 MSEK. Vårt kontor ligger i Lund.

www.btj.se