Carl Rülcker och Tobias Rönje ser investeringen som en viktig del för att Byggelement ska vara klimatneutralt till 2045.

Byggelement flyttar fram gränserna med investering på 450 miljoner

Med en investering på nära en halv miljard avser Byggelement att på allvar flytta fram gränserna inom kompletta stomsystem i betong och prefabricerade betongelement. Med ny teknik halveras andelen cement i betongelementen och via ett tekniksprång mot högre automatisering fördubblas tillverkningskapaciteten på väggar och bjälklag.

– Vi har höga ambitioner när det gäller både hållbarhet och automatisering av verksamheten, säger Carl Rülcker, vd på Byggelement.

Investeringen görs i produktionsanläggningarna i Ucklum och Hallstahammar, med syftet att avsevärt öka användningen av alternativa bindemedel i betongen och till fullo industrialisera tillverkningen av betongelement. Produktionen på respektive ort kompletteras nu med såväl nya fabriker som nya produkttyper för att etablera både Hallstahammar och Ucklum som heltäckande leverantörer av högindustrialiserade produkter för stora geografiska områden. Hela investeringen beräknas vara genomförd i början av 2024, först genom färdigställande i Ucklum hösten 2023 följt av Hallstahammar vid årsskiftet 2023/2024.

 

– Via denna satsning kan vi tillhandahålla marknadens mest högteknologiska och industrialiserade process, med ett vässat erbjudande till kunderna vad gäller både pris och prestanda. Den breddade tillverkningen har kapacitet för att förse större geografiska områden med rätt produkter för såväl bostadsbyggande som kommersiella fastigheter. Detta medför ett minskat behov av betongimport, vilket ger både ekonomiska och miljömässiga fördelar.

50 procent alternativt bindemedel som standard
Investeringen i ny teknik innebär att Byggelement kommer att producera betongelement med minst 50 procent alternativa bindemedel som standard. Tekniken utgör en avsevärd konkurrensfördel inom klimatförbättrad prefabproduktion och Tobias Rönje, vice vd, berättar att den utgör ett viktigt steg i bolagets fortsatta satsning på hållbarhet.
– Vi ser hållbarhetsarbetet ur ett långsiktigt perspektiv; våra satsningar hittills inkluderar bland annat armering av återvunnet stål och grön el i produktionen. Det bindemedel som används i vår ECO-Prefab kallas Merit och tillverkas av restprodukter från stålindustrin. ECO-Prefab ger dessutom en behaglig inomhusmiljö genom att bibehålla betongens goda egenskaper med avseende på brandsäkerhet, ljudmiljö och mögelrisk.

Ska vara klimatneutrala till 2045
Byggelement, som är en del av Peabkoncernen, nöjer sig emellertid inte där. Förra året investerade bolaget i nya lastbilsekipage med liftar för självlastning på järnvägen. Tillsammans med hundratalet nya lastbärare med standardiserade mått kan fler transporter genomföras på tåg, vilket på ett miljömässigt hållbart vis öppnar för nya marknader längre ifrån fabrikerna.
– Jag är stolt över att vi som verksamhet får möjlighet att driva igenom den här förändringen. Vårt övergripande mål är att Byggelement ska vara klimatneutralt till år 2045 och vi märker att denna målsättning skapar förtroende både hos ägare och marknad. Nu hoppas vi att fler kommer att följa i våra fotspår, avslutar Carl Rücker.

Läs mer hos Byggelement.

 

Läs mer hos Byggelement.