Så tar Byggföretagen krafttag mot fusk och svartarbete 

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen har länge stått för nolltolerans mot alla former av fusk och svartarbete i byggbranschen.
– Detta är en ödesfråga för hela sektorn, ja faktiskt för hela landets utveckling, säger Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens på Byggföretagen. 

Alla är överens om att det förekommer fusk, svartarbete och andra avarter i byggbranschen.  

– Det är en ödesfråga för hela sektorn. Den berör myndigheter, beställare, företag, privatpersoner och banker, säger Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens på Byggföretagen. 

Claes är mycket mån om att frågan får högsta prioritet – både bland medlemmar och hos andra aktörer. 

– Våra medlemmar ska inte behöva konkurrera med oseriösa företag som genom kriminella handlingar skaffar sig fördelar i marknaden. Vi har satt upp hårda regler för vem som får bli medlem och jobbar stenhårt med att få fler att följa de normer och riktlinjer som vi varit med och tagit fram. 

Vi på Byggföretagen tycker till exempel inte att företag som inte har kollektivavtal ska få vara med i upphandlingar.  

– Fuskar du med moms och arbetsgivaravgifter, då fuskar du ofta också med arbetsmiljöfrågor och säkerheten. 

Från problembeskrivning till lösningar
Samtidigt har branschen problem med kompetensförsörjning och med att byggutbildningarna i gymnasiet lockar för få.  

– Om man betänker att byggsektorn står för cirka 11 procent av Sverige BNP och sysselsätter 400 000 personer så inser man snabbt att detta faktiskt handlar om hela landets utveckling! 

Claes menar att vi kanske fastnat i problembeskrivningen. 

– Många ställer frågan ”Exakt hur stort är problemet?”, men jag tycker det räcker att vi är medvetna om att problemet finns och att det är stort. Nu måste vi fokusera på lösningarna och styra affärerna mot de aktörer som gör rätt. Vi har de verktyg, rutiner och vägledningar som krävs för att styra det här åt rätt håll. Nu handlar det om ett gemensamt ansvarstagande, att alla ställer krav och gör noggranna kontroller. 

ID06 gynnar reko företag
Så hur kan lösningarna se ut? 

– För det första bör beställarsidan vara mer noggranna när de använder kriteriet ”lägsta pris” i upphandlingar. Det krävs ett mycket större ansvarstagande när det gäller att följa upp och kontrollera från upphandlarens sida, tycker Claes. 

Lagstiftning är annan en viktig faktor. 

– Det är högsta prioritet att den svenska sekretesslagstiftningen luckras upp så att svenska myndigheter får rätt att dela uppgifter med varandra. 

På önskelistan står också ett ännu större genomslag för Byggföretagens säkerhetssystem ID06. 

– ID06 är i korta drag ett intelligent ID-system som tvingar alla som kommer in på en arbetsplats att identifieras. Vi på Byggföretagen välkomnar också kontroller för att säkerställa att endast behöriga personer verkar på våra byggarbetsplatser. 

Byggföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som på olika sätt jobbar för att stoppa oseriösa företag från att verka på den svenska marknaden. Man arbetar också för att påverka regeringens arbete mot kriminalitet i byggbranschen genom opinionsbildning och konkreta förslag. Ca 65 procent av alla byggarbetare jobbar för bolag som är anslutna till branschens arbetsgivarorganisationer och har kollektivavtal. Byggföretagen säger nej till många ansökningar eftersom man ställer höga kraven för att godkänna medlemskap. 

byggforetagen.se