Digitalt projektstöd skapar effektivisering och ökad lönsamhet

Många hantverkare inom byggsektorn behöver investera i den digitalisering som pågår, för att möta kundernas krav och den ökande konkurrensen. Med ökande materialkostander, som den senaste tiden legat upp emot 75% högre än mot föregående år, krävs förbättringar av produktivitet och arbetssätt för att klara framtiden. Men många vet inte vad digitalisering innebär.

– Det handlar inte bara om ny digital teknik som tex BIM och AR, utan det finns mycket mer lätta åtgärder som ger större effekt på verksamheten. Titta istället på att rapportera tid och material i mobilen, styr om inkommande fakturor till en digital lösning, eller lägg all dokumentation digitalt direkt kopplad mot projekten. Då sparar man direkt oerhört mycket tid samtidigt som det ger en ökad kvalitet på leveranser och projekt, säger Hanna Konyi, VD på Bygglet.

Många mindre och mellanstora hantverksbolag inom byggbranschen dras med låga vinstmarginaler, exempelvis ligger genomsnittet runt 2 procent att jämföra med väsentligt högre vinstmarginaler som återfinns i andra branscher.

– När vinstmarginalerna är små kan det verka som en stor investering att lägga en procent på digitala uppgraderingar. Men att inte följa med i den tekniska utvecklingen är kontraproduktivt då digitalisering verkligen leder till ökad lönsamhet. Fler beställare idag kräver att deras underleverantörer ska ha sin projektrapportering, dokumentation och fakturering digitalt, då det även effektiviserar samarbete mellan bolag. Har man inte ordning på detta, så blir man inte ens aktuell som leverantör på många projekt, förklarar Hanna Konyi.

Digitala projektverktyg ger stora vinster
Genom att skaffa ett digitalt projektverktyg för exempelvis resursplanering, tidsrapportering, fakturering och offerter kan man effektivisera sin administration och sina processer.

– Det ger en bättre helhetsblick över företagets verksamhet och alla medarbetare får tillgång till samma uppdaterade information, oavsett om de är inne på kontoret eller ute på fältet. Det kapar tidstjuvar och minimerar risker som exempelvis materialinköp som inte bokförs i projekt. Dessutom blir det mindre missförstånd i projekten, både internt men också gentemot kund, vilket idag är en av de stora kostnaderna i projekt när saker och ting måste göras om, fortsätter Hanna Konyi.

Bygglet, som hjälper sina kunder att överbrygga gapet mellan analogt och digitalt, var tidigt ute med att skapa ett projektverktyg kopplat till molnet och företaget är idag marknadsledande.

– Vi vill vara en accelerator för byggsektorns små och mellanstora bolag, och visa dem alla fördelar som finns med att digitalisera sin verksamhet. Det gör vi genom att ligga i framkant, både när det kommer till den tekniska utvecklingen och support. Jag tror att det är en stor anledning till att vi har blivit Gasellföretag sex år på raken, säger Hanna Konyi.

 

Om Bygglet
Bygglet ingår i SmartCraft-koncernen som är Nordens ledande leverantör av digitala verktyg till små och medelstora hantverksbolag. Företaget grundar sig på en väldigt enkel idé: det ska inte vara ett projekt att driva projekt. Bygglet är idag marknadens smidigaste och mest omtyckta projektverktyg, där hantverkare kan samla allt på ett ställe och därmed spara både pengar och tid, som de kan lägga på sin kärnverksamhet.

www.bygglet.com