Cancer- och Allergifonden satsar på forskare

Cancer- och Allergifonden har två lika angelägna verksamhetsområden – att hjälpa människor som drabbas av sjukdom och att stödja forskning inom cancer och allergiområdet. Det gör dem genom att samla in pengar så att forskare kan forska på området.

Miljömedicinska priset 21 maj 2018
Varje år delar de ut sitt miljömedicinska pris till en eller två framstående forskare inom miljö­relaterad cancer- och allergiforskning. Priset är ett av de största forskningspriserna i Sverige med en prissumma på 500 000 kronor.

En av 2006 års vinnare av Miljömedicinska priset var Christine Wennerås, professor på Göteborgs Universitet och överläkare på Sahlgrenska Universitets­sjukhuset.

– Cancer- och Allergifonden gjorde det möjligt för mig som inte var en stor etablerad forskare att bedriva min forskning. Prispengarna investerade jag i forskningsresurser för att kunna forska på leukocyter som kan vara förknippade med allergier, säger Christine.

Christine berättar vidare att hon tycker att Cancer- och Allergifonden är modiga när det gäller att satsa på forskare som ännu inte är etablerade.

– De stöttar forskare med nya idéer som ännu inte lyckats etablera sig som forskare. Dessutom är de angelägna att stödja och premiera lika många män som kvinnor. Det möjliggör för nya idéer att kunna utvecklas, avslutar hon.

Presenteras av: