Prodikt gör det enklare att bygga hållbart: ”En tjänst för alla”

Världen står inför en gedigen utmaning gällande miljöfrågan, och för att rädda klimatet krävs stora förändringar. Samtidigt står byggsektorn globalt för hela 40 procent av klimatpåverkan – och dess aktioner blir således avgörande för att lyckas uppnå de uppsatta målen som sattes i Parisavtalet.

– Med vår tjänst Prodikt blir det oerhört enkelt att kostnadseffektivt välja rätt byggmaterial sett ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Rasmus Ekberg, vd och medgrundare på Carbonzero AB.

Att vi måste bli mer miljömedvetna är högst vedertaget ända ned på individnivå, och så gott som alla företag världen över behöver ändra sitt sätt att arbeta på. Frågan om hållbarhet har hamnat på styrelsens bord, vilket märks ute i marknaden, anser Rasmus Ekberg, vd och medgrundare på Carbonzero AB.

–Många vill verkligen minimera sina avtryck och förbättra sina processer, men när man väl vill agera kan det både vara svårt och driva kostnader. Informationen du behöver är tills idag svårtillgänglig, svårtolkad, spridd på många ställen och det har krävts mycket resurser att få tag i den. Det slutar ofta med att det i praktiken är omöjligt att välja mera hållbara alternativ för att man varken har tiden eller pengarna. 

Flera samarbeten
Den svårtillgängliga informationen inspirerade Carbonzero att ta fram den digitala hållbarhetsplattformen Prodikt. De tar kontinuerligt in stora mängder information in till tjänsten; som tillsammans med de anslutande produktleverantörernas information möjliggör helt unik digital datahantering.  

Tjänsten skall passa även ”icke-experter” inom branschen som ska kunna förstå och nyttja den direkt.

– Den funkar såväl för den som utvecklingar större fastigheter till den som bara ska göra ett litet projekt hemma. Vi har bland annat inlett ett samarbete med Sveafastigheter och byggentreprenören H2 Entreprenad. Vi samarbetar även med BASTA - en  tjänst som specialiserar sig på att fasa ut särskilt farliga ämnen, förklarar Rasmus Ekberg och fortsätter:

– I Prodikt finns bara etablerade standarder. Inga egna tolkningar och inga bedömningar. Vi visualiserar och tydliggör den information som finns tillgänglig och gör den digitalt bearbetningsbar.

En produkt för framtiden
prodikt.com kan du enkelt söka på önskat material till ditt byggprojekt och med några knapptryck kan du snabbt jämföra allt från produkternas dimensioner, tekniska prestanda till deras olika klimatpåverkan. 

Det blir därför förvånansvärt enkelt att snabbt minska sin påverkan utan att ge avkall på till exempel design eller teknisk kravbild, menar Rasmus Ekberg.

– Du ser alltid vilket klimatavtryck du har i dina projekt,  hur mycket återvunnet material du bygger in och om där finns material med hälsorisker. Märker du att du har en riktig klimatbov i projektet är det enkelt att byta ut den.

– Det här är en tjänst för alla. Från den som bygger ett nytt sjukhus till hobbybyggaren. Alla får möjligheten att bygga medvetet och hållbart utan att det ska dra en massa tid och pengar. Vi sitter i en sektor som är högst bidragande till klimatkrisen, men som samtidigt har förmånen att vara en avgörande del av lösningen. Det är detta som driver oss som ett nystartat och expansivt bolag; att vara möjliggöraren för hållbar byggnation och ökad digitalisering. I Sverige och i övriga Europa. 

En annan viktig aspekt som gör att Prodikt kommer bli en produkt att räkna med i framtiden är den kring den nya lagstiftningen. Från och med 1 januari 2022 måste alla kommersiella byggnader som byggs skicka in en klimatdeklaration – något som man kommer kunna göra direkt i Prodikt på ett smidigt vis.

– Vi kommer att hjälpa branschen att se till att det inte blir dyrare att bygga smart, avslutar Rasmus Ekberg.

Läs mer om Prodikt här

Carbonzero AB är ett företag som tillhandahåller den digitala plattformen Prodikt - www.prodikt.com, där man jämför hållbarhet för byggprodukter på ett enkelt sätt och får automatisk projektanalys. I samarbete med tillverkarna görs produktfakta tillgänglig och jämförbar på en mängd olika parametrar. Prodikt gör ingen be-dömning av produkterna utan valet ligger hos till exempel arkitekten, inköparen eller byggherren.