Nina Söderström, Affärsområdeschef och Pia Tingvall, konsultchef, CareOn.

CareOn löser bristen på socionomer genom matchning av behov och konsult

Trycket är hårt på Sveriges kommuner som har ett stort behov av kompetenta socionomer. Ett sätt att lösa detta är genom att hyra in socionomkonsulter. För att konsulten ska kunna göra ett bra jobb och stötta verksamheten gäller det att matcha behov med rätt kompetens. Det är CareOn experter på.

Nina Söderström, Affärsområdeschef och auktoriserad socionom på CareOn, ett bolag med lång erfarenhet inom socialförvaltning. Hon är noga med att de är en konsultverksamhet och inte ett bemanningsbolag. 

– Alla konsultchefer är utbildade socionomer eller har en bakgrund inom socialförvaltning. Det i kombination med att vi känner våra konsulter gör att vi förstår våra uppdragsgivares behov och kan matcha det med den socionom som passar bäst för respektive uppdrag, säger hon. 

CareOn erbjuder hjälp vid arbetsbelastning eller vakanser, med att lära upp nya handläggare, utbilda chefer i effektiva rutiner och arbetssätt, organisationsutveckling och verksamhetsutveckling.

– Våra konsulter har en stor erfarenhet och kan göra en verklig skillnad. Till exempel på en enhet där många är nyutexaminerade kan de tack vare en gedigen erfarenhet fungera som mentorer och börjar direkt med svåra ärenden, säger Pia Tingvall, konsultchef och auktoriserad socionom. 

CareOn har även ramavtal med ADDA för uppföljning av HBV-, konsulentstödd familjehemsvård samt stödboende. En viktig del i arbetet för att säkerställa att de mest utsatta, barn och unga, får den vård de behöver. 

Rutiner och stöttning för konsulter
För att göra ett bra jobb behöver en konsult rätt förutsättningar. Något som CareOn erbjuder på flera sätt: varje konsult har stöd av konsultchefen genom hela uppdraget, en tydlighet kring förväntningar och en plan om någon blir utsatt får hot eller våld. Dessutom har de kollektivavtal. 

– Sjukskrivningstalen är generellt höga hos socialsekreterare men inte hos oss. Trots att våra konsulter ofta jobbar med de tyngsta ärendena. Det tror vi beror på att vi känner till deras situation och kan stötta hela vägen. Våra konsulter kan koncentrera sig på jobbet utan att fastna i möten och omorganisationer, säger Nina Söderström.

– Vi ger det bästa av två världar, tryggheten som kommuner erbjuder med det fria i konsultrollen. Bland annat med konsultträffar, föreläsningar, handledning i grupp och enskilt. Vi kan anpassa och skräddarsy uppdrag utifrån önskemål och det skapar möjligheter för individen att ha en bra ”work life balance”, avslutar Pia Tingvall. 

Läs mer om CareOn här


CareOn jobbar med förstärkning och utveckling inom socialt arbete med fokus på långsiktighet och kvalitet. CareOn förstärker med socionomkonsulter, handläggare, specialister och interimschefer i hela landet. CareOn stöttar utveckling med genomlysning och uppföljning inom socialt arbete och har ramavtal med de flesta av landets kommuner.