CellProtect Nordic Pharmaceuticals utvecklar ny behandlingsstrategi för Multipelt Myelom

CellProtect Nordic Pharmaceuticals AB (CPNP) utvecklar nya behandlingsmetoder för blodcancersjukdomen Multipelt Myelom. CellProtect är en immunoterapi som består av patientens egna NK celler som genom CPNPs patenterade metod aktiverats och expanderats så att de kan känna igen och angripa cancerceller.

 

Immunoterapier är ett helt nytt sätt att angripa och bekämpa cancer och ett viktigt komplement till de klassiska behandlings­metoderna kirurgi, strålning och cytostatika.

– Cellterapier är viktiga för framtidens behandlingsmetoder av svåra och komplicerade sjukdomar. Behandlingen som CPNP utvecklar är resultatet av en långsiktig och målmedveten satsning av engagerade forskare, säger Gösta Gahrton, professor vid Karolinska Institutet och medlem av bolagets vetenskapliga råd.

Den teknologiplattform som bolaget har utvecklat möjliggör expansion och aktivering av celler för att erhålla en cellbaserad produktkandidat med hög celldödande förmåga med en unik specificitet mot själva cancercellerna.

– Vi isolerar immunceller från patientens eget blod. Cellerna expanderas och aktiveras i särskilda laboratorier där de också kan frysförvaras innan de återges till patienten, säger Karin Mellström, vd på CPNP.

Lovande resultat – signaler på effekt och god säkerhetsprofil
CPNP har utfört en klinisk Fas I/II-prövning i patienter med Multipelt Myelom där Cell­Protect använts som en tilläggsbehandling till autolog stamcellstransplantation. Resultaten är mycket lovande då CellProtect i den kliniska prövningen uppvisar en god säkerhetsprofil och även ger signaler på effekt. CellProtect erhöll nyligen av Europ­eiska kommissionen status som särläkemedel (orphan drug designation) för behandling av Multipelt Myelom.

Vill utveckla fler behandlingsmetoder
Bolaget planerar för den fortsatta kliniska utvecklingen av CellProtect med Multipelt Myelom som första indikation. Rådgivning hos europeiska läkemedelsmyndigheten är ett viktigt nästa steg men bolaget har även ansökt om Orphan Designation för Cell­Protect hos den amerikanska läkedelsmyndigheten och ett godkännande förväntas inom kort.

– Bolagets utvecklingsarbete med innovativa behandlingsmetoder ger hopp för en möjlig framtida bot av svåra sjukdomar, avslutar Karin Mellström.

Presenteras av:

CellProtect Nordic Pharmaceuticals AB (CPNP) utvecklar banbrytande cellterapier för behandling av svåra sjukdomar. Företaget fokuserar på utvecklingen av CellProtect, autologa ex vivo aktiverade och expanderade NK celler, primärt för behandling av cancerformen multipelt myelom. CPNP har etablerat en patenterad process för att aktivera och expandera NK celler som kan komma att erbjuda patienter en ny, potentiellt botande, behandling av sin sjukdom. Forskningen bakom CellProtect har utförts vid Karolinska Institutet i nära samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Läs mer här