Europamästare i innovation skapar intelligenta tågtransporter

Sverige behöver en både mer hållbar och effektivare järnväg – och Cemit har lösningen. Deras prisbelönta digitala system för att predicera underhållsbehov innebär ett lyft för punktlighet, säkerhet och kostnadseffektivitet i järnvägsbranschen.

Transporter och resor på järnväg är en viktig pusselbit för att nå de globala klimatmålen. Men den svenska järnvägen är i dåligt skick, och att planera, designa och bygga ny järnvägsinfrastruktur tar årtionden. Därför måste järnvägens aktörer hitta nya möjligheter att effektivisera och maximera utnyttjandet av den befintliga järnvägen.

– Nu är det viktigare än någonsin att revidera verksamheten så att man får en mer förutsägbar underhållsverksamhet som säkerställer minskade kostnader, avbrott och olyckor, säger Per Mörlin, International Sales Director på Cemit.

Användarvänlig järnvägsplattform
Cemit har utvecklat ett banbrytande system för att samla in data från alla delar av järnvägsinfrastrukturen. Tidigare i år vann de EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizons innovationspris med sin järnvägsplattform som inte bara kan lösa en samhällsutmaning, den är också användarvänlig.

– Vi gör det mycket enkelt att visualisera och förstå enorma mängder data, och kunden kan följa verksamheten i realtid, oavsett om det gäller tåg, spår eller kontaktledning. Att minsta avvikelse ger en signal gör att fel kan åtgärdas innan de påverkar resenärerna, och att underhåll kan utföras när det inte stör trafiken, säger Per Mörlin.

– Kontinuerlig övervakning av infrastrukturen är ett måste för bättre punktlighet, högre säkerhet och ett mer kostnadseffektivt nyttjande av järnvägen.

Cemit grundades i Norge 2018 med visionen att bidra till att omdefiniera hållbara transporter till en mer intelligent järnväg och modern infrastruktur. Företaget samlar ett unikt team av erfarna järnvägsexperter, dataanalytiker och innovativa IT-utvecklare. Idag är man 50 medarbetare med målet att 2025 vara över 300 personer.

cemit.com