Säkrar rena produkter med bred tjänsteportfölj

Arbetar ni inom medicinteknik, läkemedel eller något annat segment där kravet på renhet är extremt högt och där inga fel tillåts? Behöver era produkter monteras och packas i en sterilbarriär? Då är en kvalificerad leverantör av rena produkter, som Cenova, en avgörande partner.

Cenova är i grunden ett innovationsbolag. Fokus ligger på plast och renhet, på kvalitets­säkrade renhetsprocesser vid produktion med höga regulatoriska krav.

– Vi kan hjälpa till med hela kedjan. Från designlösning till produktion i hög volym, optimerad produktionsekonomi, packning och global distribution. Allt med grund i en renrumsklassad och kvalitetssäkrad miljö, berättar Johannes Kask, kvalitetschef.

Hårda regulatoriska krav
Det är viktigt att förstå vad som krävs för att i slutändan leverera en steril produkt. Att säkerställa att allt råmaterial, externt material, som ingår i processerna är garanterat rent är viktigt att ha kontroll på.

– Att möta och ställa om till nya regelverk är en stor utmaning för våra kunder. Det krävs ofta nya processer till exempel i form av nödvändig dokumentation, något som många producenter har svårt att på egen hand hantera, säger Johannes.

Krafttag för expansion
År 2025 ska Cenova omsätta 200 miljoner och organisationen rustar för tillväxt. Våren 2019 togs nya renrum i bruk och man projekterar för fler. Ytterligare krafttag för att säkra kvaliteten är att tillverka eget rent vatten och Cenova har investerat i en ny tvättanläggning för inkommande gods.

– Med eget vatten kan vi minska process­variationerna. Fler renrum gör oss flexibla för fler kunder, ger utrymme för nya maskiner och snabbare processer. Alla viktiga komponenter för att kunna växa, säger Johannes.

I linje med expanderingsplanen tittar man på att addera mervärden som lasermärkning och RFID, för att möjliggöra spårbarhet och märkning på artikelnivå.

– Till oss vänder man sig för att samarbeta med en kvalificerad leverantör av rena produkter. Vi levererar för att möta marknadens tuffaste regulatoriska krav, säger Johannes.

Presenteras av:

Cenova är ett innovationsbolag med mer än 45 års erfarenhet av att vara en kontraktstillverkare som tar hand om hela värdekedjan för att möta marknadens tuffa regulatoriska krav på produkters renhet. 

* Kärnprocesser: Sterilbarriärer, Formsprutning, Vakuumformning, Packning.

* Antal anställda: cirka 75 anställda + 25 bemanning 

* Omsättning: 121 MSEK (2018)

* Placering: Mjölby, vid E4:an, strategiskt läge för distribution

Läs mer här