CFP forskar interdisciplinärt om det offentliga rummet

 

Med huvudfokus på det offentliga rummet från olika disciplinära perspektiv bedriver Centrum för framtida stadsrum (CFP) djuplodande forskning inom urban form, mänskligt beteende, bostadsforskning och samhällsstudier.

Under ledning av föreståndare Tigran Haas samverkar KTH:s Centrum för framtida stadsrum med några av världens mest tongivande universitet i forskningen kring det offentliga stadsrummet. Forskningen omfattar allt från stadsplanering, psykologi och urban sociologi till arkitektur, urban ekonomi och social hållbarhet.
– Vårt huvudfokus är att flytta diskursen från objekten till platserna. Ofta glömmer man bort rummen mellan byggnaderna, men där händer oerhört mycket på många olika plan, konstaterar Tigran.

Tigran Haas, föreståndare för CFP


Vill påverka internationellt
Eftersom arbetet har en så tvärdisciplinär prägel samsas forskare inom bland annat kulturgeografi, samhällsplanering, statsvetenskap och mycket mer i samma lokaler. I kombination med centrumets starka samarbeten medför detta ett stort flöde av idéer, människor och kulturer, något som Tigran ser som en stor fördel.
– Allt vi gör ska inte bara påverka i Sverige utan även internationellt. Därför behöver vi bedriva forskning av hög internationell klass och det innebär att vi måste ta tillvara allas unika kompetenser. Ett exempel är vårt nära samarbete med MIT, som väldigt tidigt fokuserade på innovation och interdisciplinärt arbete; deras erfarenhet kommer oss väl till gagn.

Täta internationella samarbeten
Andra lärosäten som CFP har ett utbyte med är exempelvis Harvard University, University of London Berkeley, TU Vienna och ETH i Zürich. Tigran förklarar att de täta internationella kontakterna delvis är en del av rektor Sigbritt Karlssons visions för KTH, nämligen ett starkt fokus på internationalisering, jämställdhet och hållbarhet inom all forskning på KTH.
– Ett spännande forskningsprojekt kring Smart Cities sker tillsammans med Harvard och i ett annat arbetar vi med FN:s organ för hållbar stadsutveckling kring projekt i Afrika och Sydamerika.

Marknaden Balogun i Lagos, Nigeria. Omkring 2 000 nya invånare flyttar till staden varje dag.
Foto: Akintunde Akinleye, Reuters

 

En mängd spännande projekt
Tigran berättar att det finns en mängd olika ämnen han gärna skulle lyfta, inom allt från rättvisefrågor, urban form, gator och platsskapande metoder till interdisciplinärt tänkande, nya teorier och verktyg, data och digitalisering, men också policyer inom ”housing” och urban utveckling, men han väljer att belysa ett fåtal särskilt spännande projekt.
– Tillsammans med ETH och TU bedriver vi forskning inom Geographies of Age, där vi utforskar hur man kan utveckla hållbara bostäder som alla har råd med trots en alltmer åldrande befolkning.

I ett annat projekt sammanställer CFP en stor forskningsdatabas med den mest framstående forskningen inom det offentliga rummet inom hela 25 discipliner.
– Den kommer att bli open access om ett drygt år, om allt går bra. Vi tittar också på nätverkssamhällen och digitalisering, kulturarv och livskvalitet i det offentliga rummet. Det finns så enormt mycket att hämta och upptäcka för att vi ska kunna utveckla morgondagens samhälle, avslutar han.

 

Presenteras av: Centrum för framtida stadsrum

 

Centre for the Future of Places (CFP) är ett internationellt nav för forskning kring det framtida rummet.

CFP har inrättats för att främja hållbar stadsutveckling genom att ändra inriktning för den urbana diskursen från föremål till platser samt för att bidra till hälsosamma och bovänliga städer inom disciplinerna stadsplanering och stadsarkitektur. Centret fokuserar på hur staden ska planeras, utformas och modifieras på bästa sätt för att möta både dagens och morgondagens utmaningar.

Läs mer om CFP här