Så skapar Cesium AB ett tryggare och säkrare samhälle

Cesium utvecklar och tillverkar alla typer av högsäkerhetsbyggnader och säkra förvaringsutrymmen. Samhällets ökande kriminalitet och en orolig omvärld ökar ständigt behoven.

– Alla produkter har lång livslängd och är demonter- och flyttbara. Därmed behålls värdet, säger Henrik Johansson på företaget.

I ett allt otryggare samhälle har Cesium specialiserat sig på att utveckla och tillverka högteknologiska säkerhetslösningar för förvaring av kritisk infrastruktur som serverhallar och datacenter, stöldbegärligt gods, explosiva varor och vapen.

Man kan också erbjuda säkra byggnader för förvaring av livsviktiga produkter som till exempel mediciner samt andra stöldbegärliga och värdefulla produkter, men också transportcontainrar med satellitövervakning.

– Behovet ökar hela tiden i hela världen och vi är i dag ledande inom detta område, säger Henrik Johansson.

Cesiums patenterade teknik och materialstruktur skapar skalskydd som är mycket svåra att forcera. Dessutom klarar det beskjutning.

Cesiums produkter tillverkas i Sverige
Gemensamt för alla Cesiums produkter är de kan demonteras och flyttas vid behov. Det gör att deras värde består. Byggnaderna har också en väldigt lång livslängd och kräver samtidigt minimalt underhåll.

All Cesiums tillverkning sker i Katrineholm med omnejd, och alla råvaror är svenska. Det stärker leveransförmågan när det råder oro i omvärlden och logistik-kedjorna utmanas.

– Det ger dessutom arbetstillfällen till orten och är bra ur klimatsynpunkt då man slipper långa frakter av tunga material, avslutar Henrik Johansson.

Här kan du läsa mer om Cesium

Cesium AB är svenskt företag som är ledande när det gäller fysiskt skydd av samhällsviktiga anläggningar och förvaring av stöldbegärlig eller kritisk materiel. I nära samarbete med kunden utvecklar de kostnadseffektiva och skräddarsydda produkter.