Johan Seijmer, vd för Chromafora

Unik metod från Chromafora tar bort PFAS-ämnen i spillvatten

Hormonrubbningar, fertilitetsproblem och cancer. Konsekvenserna om PFAS-ämnen hamnar i dricksvatten och livsmedel är många och allvarliga. Länge har gruppen med konstgjorda kemikalier varit svåra att få bort ur ekosystemet. Men nu har en lösning kommit, Chromaforas reningsteknik Selpaxt. En studie gjord av forskningsinstitutet RISE och utvärderingar på flera avfallsdeponier visar att tekniken har en reningsgrad på upp till 99 procent.  

– PFAS är ett växande problem i samhället, inte minst eftersom gruppen omfattar så många snarlika ämnen. Eftersom vår teknik har visat sig ha god effekt på många fler PFAS-ämnen än bara de vanligaste långa molekylerna har den mycket stor potential att rena spillvatten från föroreningar i till exempel industrier, på deponier och flygplatser, säger Johan Seijmer, vd för Chromafora. 

Systemet är containerbaserat och kan enkelt kopplas in på befintliga anläggningar och renar vattnet med hjälp av biologiskt nedbrytbara kemikalier och särskilda filter. Selpaxt-tekniken kan anpassas för att fungera på olika sorters vatten och PFAS-avfallet som blir kvar är i vätskeform och kan sedan enkelt förstöras så att de farliga ämnena tas bort ur kretsloppet.  

Läs mer om Chromafora.

 

Om Chromafora 
Chromafora är ett innovationsbolag inom kemiteknik med två patenterade tekniker för vattenrening, Selmext och Selpaxt. Båda teknikerna går ut på att avgifta och med hjälp av selektivitet minska avfallsmängderna. Bolaget grundades 2010 av Dr Gaston Lavén och Dr Martin Kullberg och ägs av grundarna samt Ragn-Sells, Flerie, ALMI och privata investerare. 

Besök Chromaforas hemsida.