Frida Rössel och Anders Johansson på Cisco

Så kan skolorna möta Skolverkets krav för digitaliseringen av nationella prov

Skolverket har beslutat att digitalisera de nationella proven till år 2023 – men en undersökning visar att många skolor inte kommer att hinna med att förbereda sig med rätt teknik.

– Många rektorer säger att deras skola inte har tillräckligt med nätverkskapacitet. Det är hög tid att de börjar titta på lösningar. Vi har förslag på hur de ska göra, säger Anders Johansson, ansvarig för Offentlig Sektor i Sverige på IT-företaget Cisco.

Tusentals skolor och hundratusentals elever berörs av de nationella provens digitalisering. För att eleverna ska kunna genomföra proven digitalt behöver alla skolor ha nödvändig teknik och kompetens på plats.

I dag har nästan samtliga skolor i landet tillgång till trådlöst nätverk, men bara hälften av rektorerna anser att deras nätverk har tillräcklig kapacitet för att alla elever samtidigt fullt ut ska kunna arbeta digitalt och till exempel strömma film.

IT-företaget Cisco har tagit ett nationellt initiativ för att hjälpa svenska skolor med att driva på digitaliseringsarbetet.

– Vi vill tydliggöra de största och vanligaste utmaningarna för svenska skolor när det gäller uppkoppling, nätverk och säkerhet. Utifrån detta ska vi kunna formulera en övergripande kravställning som kan utnyttjas i diskussionen med kommunens IT-organisation vid en upphandling, förklarar Frida Rössel som är Försäljningschef på Cisco i Sverige.

Flera tekniska aspekter att tänka på
Det kommer krävas mer än bara snabb uppkoppling och ett lokalt nätverk. Stort fokus kommer att ligga på säkerheten.

– Den måste vara inbyggd från början, snarare än att man bygger den ovanpå. Nätverket behöver segmenteras och prioriteras så elevtrafiken vid de nationella proven kan säkras vid till exempel en DDoS-attack, säger hon.

Det kommer också att vara viktigt att tekniken fungerar smärtfritt och utan avbrott så att en lärare bara behöver fokusera på pedagogiken.

Med den här tekniken på plats öppnas nya möjligheter för skolorna, som verktyg för digital distansundervisning och videomöten.

– Man kan ha vänskapsklasser i andra länder som eleverna regelbundet har videomöten med. Man kan också bjuda in externa föreläsare och experter som enkelt kan hålla föredrag eller svara på frågor. Eleverna är inte längre låsta till vad som finns innanför skolans väggar, säger Frida Rössel.

Uppmanar skolor att redan nu förbereda sig
Ett första steg i rätt riktning är att övergå till det som kallas WiFi6, som erbjuder betydligt större trådlös överföringshastighet.

– Wifi6 hanterar fler klienter på liten yta på ett effektivare sätt, till exempel i ett klassrum. Dessutom är det en mer pålitlig uppkoppling som erbjuder både större stabilitet och säkerhet, säger Anders Johansson.

På Cisco vill man uppmana skolor i Sverige att redan nu börja arbeta med att införa ny teknik för att uppfylla Skolverkets krav.

– Vi samverkar med våra partners och är redo att hjälpa skolorna att hinna med så att trådlösa nätverken är utbyggda, testade och klara när det är dags att genomföra de digitala nationella proven, avslutar Anders Johansson.

Läs mer

Cisco är världsledande inom IT-infrastruktur och IT-säkerhet och vi är stolta att vår intelligenta plattform kan gynna samhället med våra nätverks, datacenter, säkerhets, och samverkanslösningar, som möjliggör innovation och säker digitalisering.