Digital lösning inom hjärtsjukvård erbjuder förenklade och effektiviserade arytmiutredningar på distans

Digital medicinsk teknik som utvecklats i Sverige ersätter traditionell bandspelar-EKG och erbjuder hjärtsjukvården möjlighet till en snabbare och mer träffsäker diagnos.

I nuläget är digital distansvård och vård som patienten själv kan göra i hemmet mer aktuellt än någonsin. Pandemin kommer på något sätt att gå över men den har visat oss värdet av att snabbt införa nya kvalitativa lösningar så att man kan agera flexibelt och upprätthålla en säker vårdkedja när förutsättningar förändras radikalt.
– Jag tror inte vi kommer ha lika mycket fysiska besök som tidigare. Trots att läkekonst inte alltid är samma sak via en skärm kan många fysiska vårdmöten bytas ut mot ett digitalt möte, säger Tord Juhlin, överläkare i kardiologi, Skånes Universitetssjukhus, Lund.

Situationsbaserat EKG
Hjärtsjukvård har alltid letat efter rytmrubbningar med hjälp av olika tekniska lösningar. Bland annat med traditionella bandspelar-EKG där patienten har lånat en ganska klumpig utrustning under ett eller två dygn. Då hjärtats arytmier kan vara sporadiska gäller det att ha en ordentlig tur för att hitta dem under detta korta tidsspann. Här finns risken att flera medicinska tillstånd missas på grund av metodval och ineffektiv teknik och dessutom resulterar detta i långa väntetider.

Dan Pitulia, VD på Coala Life AB nämner att det var med dessa utmaningar i ryggsäcken Coala Life utvecklade en säker webbaserad lösning där man med en uppkopplad handhållen hjärtmonitor tar ett situationsbaserat EKG som redovisas och kan analyseras i realtid. Vårdmodellen bygger på att patienten lånar utrustning under två till fyra veckor vilket ger vården en möjlighet att under den tid som krävs få en exakt koppling mellan symptom och EKG. Vårdgivaren har samtidigt som patienten samma information i en webbaserad portal.
– Tord Juhlin berättar att det var den absolut överlägsna EKG kvaliteten som är den bästa de har sett som gjorde att de fastande för Coala.

Vidare berättar han: Plattformen vi jobbar med är webbaserad och patientens mätresultat registreras av patienten själv direkt i appen på deras smartphone och vi kan samtidigt läsa resultaten i portalen. Genom tjänsten Coala Connect slipper vi i vården hela logistiken kring mätenheterna, den sköter Coala Life, och vi kan istället lägga tid på att läsa av informationen och agera mer proaktivt för patientens bästa.

Vad tycker patienterna?
– Enligt Tord Juhlin berättar äldre patienter själva att användandet är jättelätt och tycker att det är fantastiskt att vi snabbt kan ställa en diagnos. De har ofta tidigare haft svårt att hitta ett alternativ från vården som har lyckats fånga upp de få, men viktiga, rytmrubbningarna och upplever detta som mycket positivt. En stor fördel för patienterna är att det finns support över både chatt och telefon från Coala Life vilket avlastar oss i vården.

 

Om oss
Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag inriktat på hjärtdiagnostik och mobil hälsa. Företaget har utvecklat produkter och tjänster som möjliggör kostnadseffektiva, enkla och digitala arytmiutredningar på distans.

För mer information, besök coalalife.com/vard eller maila info@coalalife.com