Offentlig upphandling kan driva innovation

Tillsammans med innovativa företag kan den offentliga sektorn bidra till att utveckla nya, digitala tjänster som inte bara löser behov utan även möter efterfrågan. Genom att använda metodiken efterfrågeacceleration är det möjligt att sprida dessa lösningar vidare inom offentlig sektor och i högre grad driva innovation och omställning, berättar Lina Svensberg, metodikens skapare.

I dag utvecklar den offentliga sektorn en mängd nya, digitala tjänster som löser olika behov i samhället, men innovationen går långsamt. Genom utökat samarbete är det möjligt att effektivisera arbetet och utveckla tjänster som kan användas av betydligt fler aktörer.
– I stället för att upphandla en specifik lösning kan man med hjälp av efterfrågeaccelerationsmetodiken upphandla ett helt innovationsarbete, säger Lina Svensberg, metodikens skapare.

Hon är Innovation Manager på Compare och verksamhetsledare för DigitalWell GovTech Incubator. Svensberg konstaterar att den offentliga sektorn ofta lägger sitt fokus på att titta på befintliga behov, när de i stället borde prata om verklig efterfrågan.

– Det har inte tidigare funnits någon passande metodik på marknaden för att skifta detta fokus, men vi såg att det fanns en stor potential – särskilt genom att tänka skalbart från början. Efterfrågeacceleration möjliggör för flera bolag att upphandlas tillsammans och i takt med att arbetet utvecklas kan verksamheters behov av tjänsten utvärderas. I slutänden väljs ett av företagen ut för att vidareutveckla tjänsten, utan att övriga aktörer förlorar på det, säger hon.

Driver efterfrågan
Tillsammans med ett team från bland annat Vinnova och Karlstads kommun har innovationsplattformen Compare med Lina Svensberg i spetsen utvecklat efterfrågeaccelerationsmetodiken.
– Vi vill visa att offentlig upphandling kan bli ett verktyg som i högre grad bidrar till att nya, innovativa lösningar kommer ut på marknaden, säger Svensberg. Om bara en procent av de 800 miljarder som varje år läggs på offentlig upphandling kunde driva innovation skulle det exempelvis motsvara mer än en fördubbling av Vinnovas årliga budget.

VR-teknik som stöder vården
Karlstads kommun har använt sig av metodiken. De har tillsammans med de upphandlande leverantörerna utvecklat ett utbildningsverktyg som med stöd av VR-teknik ger vårdpersonal en inblick i hur det är att leva med kognitiv sikt. I upphandlingen gick tre av de sju upphandlade företagen vidare från en konceptfas till en prototypfas, innan ett företag fick det slutliga uppdraget att utveckla och leverera slutprodukten.

– En stor ekonomisk fördel med den här metoden är att fler kunder på sikt delar på kostnaden för utveckling, vilket gör att det går snabbare att skala projektet. Det ger också en marknadspotential då de involverade företagen får rättigheterna tjänsterna som de utvecklar, vilket ökar motivationen att investera egna resurser i utvecklingsarbetet. Vi kan samtidigt stötta bolagen i att utveckla sin affär och involvera fler potentiella kunder i utvecklingsarbetet med stöd av vårt inkubatorsprogram DigitalWell Govtech Incubator, avslutar Lina Svensberg.

Läs mer på compare.se

 

Compare är en innovationsplattform och ett nätverk där företag, startups, offentlig sektor, investerare, forskare och innovationsstödssystem jobbar tillsammans för att lösa samhällets utmaningar med hjälp av framtidsinriktad digital teknik.

Läs mer om Compare här!