Långsiktiga samarbeten och en industriell syn är nyckeln till effektivt och hållbart byggande

Att skapa ett effektivare byggande är helt avgörande för att kunna sänka priserna på bostäder och kunna bygga hyresbostäder som möter den hyresnivå som det finns behov av. För att lyckas krävs en kraftsamling av branschen, med längre samarbeten mellan bolag och genom att se bostaden som en produkt, istället för som en del av ett projekt.

– Den stora utmaningen som finns är att både beställarsidan och utförarsidan är så fokuserade på att genomföra enstaka byggprojekt. Så länge man bara investerar i ett projekt i taget finns det inget incitament i att utveckla innovativa lösningar, industriellt byggande och långsiktiga relationer, säger Mikael Sjölund, vd Coreco.

Den viktigaste anledningen till att det över tid inte byggs tillräckligt mycket bostäder som möter efterfrågan är att det är svårt för fastighetsbolag att få marktillgång.

– Det är en otroligt viktig del, att få kommunerna att öka takten när det kommer till att planera byggbar mark., Våra politiker behöver ta ett större ansvar och ställa högre krav på kommunerna i den här frågan, tycker Mikael Sjölund.

Men det som fastighets- och byggsektorn kan göra redan nu är att sätta ett öka fokus på det industriella byggandet, menar Mikael Sjölund.

– Sverige har skapat en internationellt framgångsrik verkstads- och techsektor. Byggsektorn kan lära och inspireras och vi har nu möjligheter att utveckla det industriella byggandet och skapa bolag som kan bli exportsuccéer. För strukturproblemet inom byggsektorn är inte bara ett svenskt problem.

Corecos inköps- och affärskonsulter hjälper företag inom bygg-, anläggnings-, infrastruktur- och fastighetssektorn att öka produktiviteten, minska slöseri och nå klimatmålen. Genom att säkerställa och utveckla långsiktiga relationer i leverantörsledet blir det lättare att ta bort delar som inte är värdeskapande och utveckla nya smartare och effektivare lösningar, både på tjänstesidan och materialsidan.

– Man blir helt enkelt mycket effektivare om man gör det här tillsammans. Vi ser det tydligt när vi hjälper våra kunder att skapa långsiktiga samarbeten, med företag som har en ambition av att vilja jobba mer effektivt och hållbart. Samarbeten med en industriell syn som gör att de kan bygga mer repetitivt, avslutar Mikael Sjölund.

Läs mer hos Coreco

Om Coreco
Affärs- och inköpskonsultföretag i bygg- och fastighetssektorn med uppdrag i hela landet. Bolagets 35 seniora konsulter är årligen involverade i inköp och investeringar för motsvarande 50 mdkr. Tillsammans med våra kunder skapar vi goda affärer och realiserar värden i nya och befintliga projekt.

www.coreco.se