Hanna Wiljebrand och Madéleine Pilstrand.

Create gör skillnad – för startups som gör skillnad

Create Business Incubator är en företagsinkubator som sticker ut. Här kan startups få stöd med entreprenörskapets alla traditionella utmaningar, men Create har också tagit ett helhetsgrepp på en av entreprenörskapets mest grundläggande framgångsfaktorer: att bygga ett högpresterande team.

För Hanna Wiljebrand, affärsutvecklare och ansvarig för Creates program STEP (Startup Team Entrepreneurship Program), handlar det om att se till att fler entreprenörer överlever de tuffa hundåren och om att bidra såväl till bolagets som landets konkurrenskraft.

– Historiskt har fokus legat på att affärsutveckla idén, på marknadsföring och sälj, men teamfrågan har man förväntats klara själv. Medan vi naturligtvis stöttar med dessa traditionella aspekter hjälper vi genom STEP våra bolag att arbeta proaktivt med utmaningar i teamet.

Här får hon medhåll av Creates vd, Madéleine Pilstrand, som betonar att ett högpresterande och välfungerande team är av större vikt än många tror. Investerare bedömer ofta en affärsidés potential beroende på om teamet kan lyckas.

– En bra idé med ett dåligt team lyfter inte, oavsett hur banbrytande produkten är. Därför får man inte vara rädd för att rekrytera människor som kompletterar en själv. Innovation kräver diversifiering – annars arbetar vi med skygglappar.

Fem konkreta steg
De första spadtagen till det som idag är STEP togs redan 2017. Genom dialog med världsledande forskare inom entreprenörskap och psykologi utformade inkubatorn konkreta verktyg för att bygga högpresterande och välfungerande team.

– Vi arbetar i fem steg: det första är att identifiera startupteamets specifika utmaningar. Steg två handlar om att skapa större självinsikt hos entreprenörerna, vad gäller både styrkor och svagheter, berättar Hanna.

STEP:s tredje fas omfattar skräddarsydda teamutvecklingsworkshops, som sedan övergår i steg fyra: storworkshops. Här får teamen möta andra team i olika faser, för att lära sig av varandra. Fokus ligger på motivation, engagemang, konflikthantering och att skapa en bra kultur.

– Det femte steget handlar om att utnyttja digitala verktyg så att teamen kan ta ägandeskap i teamfrågan. Resultaten är ofta mycket positiva; de inledande resultaten från forskningsstudien visar exempelvis att STEP-insatserna ökar chansen för startups att attrahera kapital och bygga större team på kortare tid. Därför vill vi stötta fler modiga entreprenörer som satsar allt på sin dröm, avslutar Madéleine.

Läs mer om Create och STEP

Som en av landets främsta företagsinkubatorer erbjuder Create coaching och affärsutvecklingsstöd som hjälper drivna entreprenörer med starka idéer att på ett strukturerat sätt utveckla sina idéer och visioner till framgångsrika företag.

Create drivs som en non-profitverksamhet, där alla resurser oavkortat går tillbaka till att utveckla inkubatorverksamheten och de entreprenörer som utvecklar sina företag inom dess ramar.

Create verkar för att fler företag ska startas och växa i Södermanland och Västmanland.

Create finansieras av sina ägare, Vinnovas nationella inkubatorsprogram samt olika projekt.

Create är medlem i svenska branschorganisationen för inkubatorer och science parks, SISP.

www.create.se