Fredrik Asklund, projektchef på CRTG som nu bygger tre servicetunnlar till nya tunnelbanan i Nacka.

”Ger jag personalen uppmärksamhet och låter dem växa med oss kommer de ge tillbaka – och tillsammans levererar vi värde"

Den arbetsgivare som tillgodoser medarbetarnas grundläggande mänskliga behov kommer upptäcka att de snabbt svarar med att ge tillbaka och vara lojala.
Den filosofin har anammats av Fredrik Asklund, projektchef för CRTGs bergtunnlar i Nacka.

– Medarbetarna blir mer lösningsorienterade och börjar agera så att det gagnar hela teamet. Det är därför vi just nu levererar så bra som vi gör, säger han.

Arbetet med att förlänga Stockholms tunnelbana till Nacka pågår för fullt. Det kinesiska bolaget CRTG ansvarar för att bygga tre servicetunnlar som en del av projektet.
Fredrik Asklund anställdes som nummer två i Europa på CRTG och fick i uppgift att bygga teamet.

– För cirka tio månader sedan var det i princip bara jag och min chef Wang Tinashu. Nu är vi runt 25 lokalanställda, sju kinesiska medarbetare och ytterligare 60 till 70 personer via olika underentreprenörer. Vi har ett fantastiskt team, säger han.

Att på så kort tid bygga en fungerande och sammansvetsad grupp människor bygger på flera faktorer. En sådan är att behandla alla lika, oavsett om de tillhör den egna personalstyrkan, en underleverantör, är en tillfällig konsult eller en extern leverantör.

– På den här arbetsplatsen gör vi inte skillnad på människor. Vi är ett team! Det gör att alla känner en genuin samhörighet. Det skapar en energi som gagnar gruppen och får alla att trivas, säger Fredrik Asklund.

Jobbar med de sex mänskliga behoven
Att bygga långvariga och meningsfulla relationer är lite som att bygga ett bra äktenskap, resonerar han. Ibland är man osams och tycker olika, men alla parter måste i grunden känna en grundtrygghet och veta att man inte kommer att tvingas bort eller känna att man vill sluta.

– Konflikter är naturligt, men vi är fortfarande i samma team. Därför ska vi tillsammans hitta vägar för att arbeta mot vårt gemensamma mål, säger han.

Fredrik Asklund arbetar mycket med sex mänskliga basbehov som han försöker tillgodose hos alla parter: Trygghet, spänning, kärlek, att känna sig unik, att växa med uppgiften men också att få ge och bidra.

– Lyckas man tillgodose minst tre av dessa behov så leder det till ett varaktigt förhållande. Det skapas en vilja hos dem att vilja bidra med värde till mig, till gruppen, till CRTG och därmed till kunden, säger han, och tillägger:

– Att bygga ett team handlar inte om att upphandla leverantörer eller underentreprenörer till lägst kostnad eller locka anställda med höga löner. Det är fråga om att hitta människor som har samma tankar och värderingar, för vilket de också får en marknadsmässig lön. Intresset av att vilja bidra med värde måste komma före intresset av att enkom tjäna pengar.

CRTG lyckas rekrytera i tuff bransch
I Sverige råder en skriande brist på tunnelkompetens. I regionen pågår två andra stora tunnelprojekt; det enorma Förbifart Stockholm och en 14 kilometer lång avloppstunnel under staden.

Trots hård konkurrens om personal har Fredrik Asklund lyckats locka till sig kompetenta medarbetare från alla de kända svenska bolagen. Snart ska CRTG anställa fler.

– Mitt mål är att hitta lojala medarbetare, och med lojal menar jag sådana som kommer att tacka nej till ett bättre betalt jobb någon annanstans just för att de känner sig lyckliga och trygga hos oss. Glada medarbetare och nöjda kunder skapa lönsamhet över tid, avslutar han.

CRTG (China Railway Tunnel Group) grundades 1978 och är världens största tunnelbyggare med en omsättning på ca SEK 54 miljarder. Bolaget är sedan 2017 verksamt i Europa, med det europeiska huvudkontoret placerat i Stockholm. Målsättningen är att CRTG ska bli en attraktiv partner och infrastrukturleverantör med fokus på bergtunnlar.

Läs mer på www.crtg.eu