Johan Modigh och Lars-Erik Bergwall utanför Djursholms bibliotek, en av kommunens trygghetspunkter.

Danderyds kommun i framkant med krisberedskap: “Mycket kan göras med resurser vi redan har” 

I takt med att världsläget blir allt mer sårbart behöver krisberedskapen i samhället höjas. I Danderyds kommun har de gjort mycket på väldigt kort tid – ett arbete som fortgår och utvecklas hela tiden.
– Det behövs inte alltid stora investeringar och resurser för att komma igång, menar Lars-Erik Bergwall, säkerhetschef Danderyds kommun. 

Arbetet med att höja samhällets krisberedskap har pågått i några år på nationell såväl som lokal nivå. 

– Samhället är mer utmanat idag, såväl ur miljö- och naturkatastrofsperspektiv som ur krigsaspekt. Det finns ett antal lagar och överenskommelser i Sveriges kommuner och regioner som vi behöver förhålla oss till, och i Danderyd har vi varit tidigt ute, berättar Johan Modigh, beredskapssamordnare i Danderyds kommun. 

– Det har funnits överenskommelser sedan 2018 men det var före pandemi och krig i Europa. Omvärlden har accelererat och det förväntas av oss att vi hänger med, fyller Lars-Erik Bergwall i. 

Den mentala beredskapen är viktig
I Danderyds kommun utgår mycket av arbetet från sitt geografiska områdesansvar med fyra trygghetspunkter, placerade i varje kommundel. Alla medarbetare kommer få besked om krigsplacering, kommunen arbetar över tiden med kontinuitetsplanering och därtill har de även startat ett krishanteringsforum med deltagare från näringslivet och frivilligorganisationer. Johan Modigh vill belysa att man kan göra mycket i en kommun utan överdrivet mycket resurser men med stöd från engagerade individer inom Danderyds frivilliga resursgrupp, Röda Korset Danderyd och Företagarna Danderyd. 

– I ett första steg kan man tänka till hur man kan använda det som redan finns! Det kan handla till exempel om byggnader eller förmågor som kan få en annan funktion i en krissituation, säger han. 

Lars-Erik Bergwall betonar att det handlar mycket om att ändra mindset och ta ett steg i taget. 

– Den mentala beredskapen är viktig men kan vara svår att greppa efter 200 år av fred. Att jobba med de här frågorna i en kommun är en stor och svår sak. 

“Då krävs mer resurser”
Att starta upp arbetet med krisberedskap kräver alltså inte så mycket – men för att upprätthålla en krisberedskap som håller i skarpt läge, där krisen kanske pågår i tre månader – då krävs mer resurser. Både ifråga om pengar, men också i samarbete över kommunerna. Och det borde ligga i allas intresse, menar Lars-Erik Bergwall. 

– Till syvende och sist handlar krisberedskap om att invånarna ska kunna behålla normalitet genom sin hemberedskap för en vecka, även i en akut situation, avslutar han. 

Antal invånare: cirka 32.800.
Antal anställda i kommunen: ca 1.500
Politiskt styre: M/L/KD
Kännetecken: Utbildningsnivå, företagsklimat, trygghet. 

https://www.danderyd.se/