ProVivas fabrik satsar stort med målet att bli koldioxidneutrala

På Provivas fabrik, Österlenmejeriet i Skåne, arbetar man målmedvetet för att minska produktionens miljöpåverkan, med målet att bli koldioxidneutrala år 2025.

ProViva är ett välkänt svenskt varumärke och den unika produkten, rik på levande bakteriekultur, konsumeras dagligen av många.

- Hälsosam mat kan bara skördas från en hälsosam planet, menar Desi Berggren, produktchef på ProViva. Livsmedelsbranschen står i nuläget för cirka 25 procent av koldioxidutsläppen, vilket betyder att vi har ett stort ansvar att ställa om hela livsmedelssystemet.

ProViva ägs av den franska livsmedelsjätten Danone som siktar till att på ett hållbart sätt bidra till hälsa genom mat till så många människor som möjligt.

Målet: bli koldioxidneutrala 2025
Sedan 2014 har ProViva lyckats reducera sin vattenförbrukning med 66 procent, mer än 99,5 procent av allt avfall återvinns och inget avfall skickas till deponi. Numera går fabriken även på förnybar el.

– Sedan år 2012 har vi vidtagit större åtgärder för att minska fabrikens klimatpåverkan, utan att kompromissa med vår produktion av hälsosamma och högkvalitativa produkter. Förr använde vi 3,3 liter vatten för att producera en liter ProViva. Idag är den siffran nere på 1,1 liter. Detta tack vare bland annat effektiviserade rengöringsprocesser och optimerad utrustning, förklarar Ann-Louise Wärners, fabrikschef på Österlenmejeriet.

ProViva-fabriken lägger stor vikt vid återvinning och ett klimatvänligt kretslopp.

– Vårt avfall betingar ett värde. Vi säljer årligen 1 400 ton organiskt avfall till en biogasanläggning. 77 procent av vårt icke-organiska avfall återanvänds och blir till nytt material, medan resten återvinns och blir energi. Vi är stolta över våra insatser och mer motiverade än någonsin att nå målet om att bli koldioxidneutrala år 2025.

Hållbara förpackningar
Förpackningarna spelar även de en stor roll i ProVivas klimatarbete. Desi Bergren berättar att ProViva är på god väg att göra alla kartongförpackningar i biobaserat material, så att även korken och insidan av ProVivas kartonger är gjorda av förnybart material.

Idag är ProVivas förpackningar återvinningsbara och vi behöver våra konsumenters hjälp att lämna in kartongerna i pappersinsamlingen så att man kan göra nya förpackningar av dem.

–Vårt mål är att alla förpackningar ska vara återvinningsbara, återanvändningsbara eller komposterbara innan 2025 avslutar hon.

Läs mer om ProViva här

Presenteras av: ProViva

Historien om ProViva
ProViva började som ett forskningsprojekt på Lunds Universitetssjukhus i mitten av åttiotalet. Man ville hitta ett sätt att återställa tarmfloran hos patienter efter operationer. Patienterna var försvagade av själva ingreppet och deras tarmflora utslagen av omfattande antibiotikabehandling. Kirurger, mikrobiologer och nutritionistersamarbetade för att hitta en lösning: man ville introducera en gynnsam bakterie som kunde återställa tarmens normala funktion. Från tarmbiopsier odlades kandidatbakterier och slutligen hade man hittat: Lactobacillus plantarum 299v (Lp299v). Eftersom patienterna även behövde näring odlades bakterien i en blandning av vatten, havre och lite kornmalt. Havren ger Lp299v en mycket gynnsam miljö att leva i. Kliniska tester visade att bakterien kunde överleva transporten genom matsmältningssystemet och Lactobacillus plantarum 299v patenterades. ProViva Fruktdryck lanserades i den klassiska smakerna ProViva Blåbär och ProViva Nypon, år 1994.