Dell EMC driver jämlikhet för lyckad talangrekrytering

Bilden av it-branschen som mansdominerad avskräcker många kvinnor. Dell EMC vill som världens största it-företag råda bot på snedfördelningen och slå hål på branschens myter. Här berättar Stefan Alariksson och Nazanin Nematshahi från Dell EMC hur man med visionen om en 50-50-fördelning och ett inkluderande arbetssätt vill nå morgondagens talanger.

Den svenska it-branschen blomstrar men det finns en rad utmaningar. Nazanin Nematshahi menar att en är att hitta rätt talanger, inte minst att attrahera och rekrytera kvinnor. Hon valde tidigt att gå i bräschen för att bygga upp en mångskiftande personalstyrka och står bakom starten av Woman At Dell EMC.

– Även om en 50-50-fördelning är en klar vision ville vi även ge kvinnor en boost och såg att ett sätt var att arbeta med den dominanta kulturen. I programmet anordnar vi sessioner med inspirerande kvinnliga ledare och chefer kring hur kvinnor med kvinnolika egenskaper kan lyckas i en mansdominerad bransch. Programmet ger även varje kvinnlig medarbetare tillgång till en personlig mentor för att bidra till personlig utveckling och en förstärkt självbild.

”360-graders perspektiv”
Dell EMC arbetar även med MARC (Many Advocating Real Change) som riktar sig främst till ledare och chefer.

– Med MARC vill vi skapa förändring genom att motarbeta fördomar hos både män och kvinnor.  När vi inte bara letar efter medarbetare som ser ut som jag och istället tittar på hur olika vi är och hur vi tillsammans kan skapa ett 360-graders perspektiv av problemlösning och kreativitet, då kan vi bredda rekryteringsunderlaget och nå fler av morgondagens talanger. Det sträcker sig vidare till befordringar och hur vi premierar våra anställda, förklarar Stefan
Alariksson, vd.

Ser ett positivt resultat
Hittills har Dell EMC sett ett positivt resultat av sitt arbete. Andelen kvinnor i ledande positioner har ökat, på företaget som helhet har andelen kvinnor ökat och i vissa team har målet om 50-50 faktiskt uppnåtts. De senaste årets nyrekryteringar representerar dessutom ett vitt åldersspektrum – från 22 till 58 år.

– Vi kommer att fortsätta satsa på en bred front, dels i vår rekrytering men också vidare till att ge kvinnor självförtroende i att ta sin karriär vidare. Det blir ett naturligt och organiskt sätt för att långsiktigt öka andelen kvinnor och uppmuntra till avancemang, avslutar Stefan Alariksson.

Presenteras av: