Så kan skolor bidra till ökad hållbarhet när de upphandlar IT – samtidigt som kostnaden blir lägre

Genom att välja rätt leverantör vid upphandling av IT kan skolor bidra till ökad hållbarhet i samhället samtidigt som priset över tid blir lägre.
– Skolor och andra offentliga verksamheter måste börja tänka på ett nytt sätt när de gör sina upphandlingar. Det finns en smartare och mer hållbar metod där man tar hänsyn till den cirkulära ekonomin, säger Niklas Jakobsson, ansvarig för offentlig sektor, Dell Technologies Sverige.

Den offentliga sektorn i Sverige har en enorm makt genom de upphandlingar olika verksamheter gör, till exempel för IT.

I dag styrs upphandlingar både av tradition och regelverk där hållbarhet ofta få ge vika för lägsta pris. Det världsledande IT-företaget Dell Technologies vill uppmana aktörer inom offentlig sektor, som skolor, att tänka på ett nytt sätt när de köper in IT.

– På samma sätt som de köper in hållbara råvaror till skolmaten eller hållbar el kan de också tänka mer hållbart när det gäller IT, säger Niklas Jakobsson.

Dell Technologies kan leverera IT som tjänst
Den viktigaste aspekten är att köpa IT som en flexibel tjänst snarare än som fasta produkter.

– De flesta offentliga verksamheter genomför en relativt strikt upphandling på 3-5 års-basis där man ska försöka uppskatta hur många nya datorer och till exempel hur mycket nätverkskapacitet eller lagringsutrymme i molnet man behöver, och sedan få allt levererat. Sedan gör man en ny upphandling. Istället kan vi erbjuda en skola att köpa detta som en flexibel tjänst där man får exakt så mycket levererat som man behöver för varje år, säger Niklas Jakobsson, och utvecklar:

– Vi erbjuder en konsumtionsmodell där kunden, alltså en kommun, i princip har möjlighet att styra inköpen efter det aktuella behovet. Därmed betalar de bara för vad de använder, och man får det till ett bättre pris, vilket gör det dubbelt fördelaktigt rent kostnadsmässigt.

Dell Technologies lösning bygger på den cirkulära ekonomin. Har en skola införskaffat sin IT som en tjänst snarare än som produkter, kommer företaget att ta hand om all utrustning när kontraktet löper ut, och återvinna eller ge den ett nytt liv.

– IT-utrustning kan återanvändas inom andra verksamheter alternativt skänkas till välgörande ändamål eller så återvinns metaller, plast och annat material som emballage där det återanvänds i annan produktion. Det här blir ett sätt för skolorna att bidra till en ökad hållbarhet i hela samhället utan att de själva behöver göra jobbet, säger Niklas Jakobsson.

Dell Technologies erbjuder hållbar IT
Dell Technologies är i dag en helhetsleverantör av IT som sträcker sig långt bortanför de fysiska produkter som företaget kanske mest är känt för. Datacenter, molntjänster, IT-säkerhetslösningar och den sömlösa kopplingen mellan dessa är en lika viktig del av de tjänster som erbjuds. Allt mer övergår man till att leverera sina lösningar som hyrtjänster.

– Vi är medvetna om denna lösning är ett relativt nytt sätt för aktörer inom offentlig sektor att införskaffa IT, och det finns många parametrar och förordningar att följa. Men vi uppmanar alla att ta kontakt med oss för att diskutera alternativen. Vi satsar på hållbara lösningar byggda på en cirkulär ekonomi, säger Niklas Jakobsson och avslutar:

– Vår vision är att skapa teknologi som driver mänskligheten framåt. Offentlig sektor handlar om hur vi ska ta hand om varandra på ett bra sätt och här vill vi vara med och bidra.

Om Dell Technologies
Dell Technologies hjälper organisationer och enskilda att bygga sin digitala framtid och förändra hur de arbetar, hur de lever – och hur de leker. Företaget erbjuder marknadens bredaste och mest innovativa portfölj av tjänster och produkter för den datadrivna eran.

Läs mer på: www.dell.com/sv-se