Delphi tänker nytt och skapar morgondagens arbetsplats

Advokatfirman Delphi är en av Sveriges största advokatbyråer och har en stor variation av klienter och komplexa fall. Det här ställer krav på kompetenta och engagerade medarbetare som gillar utmaningar. För att attrahera rätt talang och möta deras förväntningar på morgondagens arbetsplats jobbar man ständigt med utveckling och utbildning.

– Vi är en arbetsgivare som kan tillgodose en brant utvecklingskurva och det tror vi gör oss till en attraktiv arbetsplats. Vi lägger stora resurser på att utbilda och utveckla våra medarbetare till skickliga jurister. Sedan ett år tillbaka får även juriststudenter tillgång till kunskap genom vår studentportal Friends of Delphi. Där bjuder vi på artiklar, digitala kurser, blogginlägg, seminarium och föreläsningar för att minska gapet mellan det teoretiska juristprogrammet och det faktiska arbetslivet. Det är också ett sätt för oss att ha örat mot marken och ta reda på vad morgondagens medarbetare efterfrågar, säger Amanda Lundblad, Talent Manager på Delphi.

Hållbarhet, jämställdhetsfrågor och balans viktiga frågor
Traditionellt har befordran och hög lön lockat jurister till advokatbranschen, men dagens nyexaminerade jurister väljer i högre utsträckning arbetsplatser utifrån värderingar som matchar deras egna. Hållbarhets- och jämställdhetsfrågor samt balans mellan arbete och privatliv är frågor som gruppen prioriterar.
– Vi välkomnar det som en sund utveckling för branschen. Det är också frågor som vi har arbetat intensivt med internt i flera år. Vi har till exempel som enda advokatbyrå certifierats som ett Great Place to Work samt vunnit jämställdhetspriset Justitiapriset två gånger. Det ser vi som kvitton på att vi är på rätt spår, även om det är ett långsiktigt arbete som kräver dedikerade insatser, säger Amanda.

Teknikutveckling viktigt i framtiden
Undersökningar visar att morgondagens arbetsplats kommer präglas av ökad teknikutveckling, vilket Delphi satsar mycket på. Det är ett stående inslag på ledningens dagordning och en uttalad del av strategin.
– Många av våra klienter ligger långt fram inom digitalisering och innovation så för oss är det en självklarhet att möta dem i detta. Ett led i vår målsättning är att våra jurister ska ägna sin tid åt högkvalitativa uppgifter som ger ett mervärde för våra klienter, säger Sophia Lagerholm, Head of Digital & Innovation på Delphi och fortsätter:
– Den kultur vi formar – som stödjer förändring, nya arbetssätt och nya verktyg – tror vi bidrar till att attrahera och behålla medarbetare. Arbetar man i en bransch som gärna håller hårt i sina traditioner krävs det organisationer som vågar välja att göra motsatsen!

Advokatfirman Delphi är en progressiv affärsjuridisk advokatbyrå med erkända specialister inom de flesta av affärsjuridikens områden. Delphi har totalt cirka 200 medarbetare, varav ungefär 150 jurister med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping.

www.delphi.se