”Det är en konstform att bygga relationer”

Att utreda familjesituationer och föräldraförmågor är känsligt för många klienter eftersom de ofta brottas med tankar av skuld och skam. Förutsättningen för ett lyckat arbete är förtroende – och det har Deltagruppen koll på med sin långa erfarenhet av att skapa relationer på klienternas hemmaplan.

Relationsbyggande är viktigt i de allra flesta arbeten, i synnerhet när det kommer till fältet socialt arbete. Deltagruppen är en ny privat verksamhet med en tidigare skepnad som det kommunala bolaget Vårljus. Deltagruppen tog över befintliga ramavtal och startade ett privat företag som arbetar på uppdrag av socialtjänsten utan externt vinstintresse. Här erbjuds sociala insatser såsom familjebehandling, akut utredning för familjer, träningslägenheter med boendestöd samt jour- och familjehem. Fokus är kvalitet och kompetensutveckling – hela tiden med ett barnperspektiv.

– Vi vidareutvecklar personal genom utbildningar, konferenser och handledning. Vi vill erbjuda kvalitativa insatser som innefattar kompetens, flexibla insatser utifrån det kunden efterfrågar samt genomarbetade rutiner och strukturer. Det kan även inkludera det lilla extra till våra uppdragsgivare; transporter, särskilda önskemål gällande dokumentation, följa med på möten eller vara snabba i insatser, säger Ann Åberg, familjebehandlare, utredare och mentor på Deltagruppen.

Intensivt och flexibelt
Deltagruppen finns tillgängliga dygnet runt och arbetar flexibelt i klienternas hem. Ann Åberg förklarar att många av behandlarna har lång erfarenhet och att personalomsättningen är låg. De trivs på sin arbetsplats, helt enkelt, vilket tycks färga även klienternas upplevelse.

– Trots våra klienters livssiuation, når vi ofta ett tillitsfullt samarbete, och vi skapar bra relationer. Det är speciellt att arbeta i klienternas hem – de måste välkomna oss och anförtro sig till oss. Det är en konstform att bygga relationer men också att alltid ha bra relationer till våra uppdragsgivare, säger Amira Shaaban, vice vd och enhetschef på Deltagruppen.

Hög kulturkompetens
Vd:n Martin Krook förklarar att Deltagruppen har en hög kulturkompetens vilket de ser som en stryrka. De arbetar inom olika samhällskikt samt med familjer med olika etnisk bakgrund.

– Det gör att vi alltid kan matcha ärende med rätt behandlare, säger han. 

Presenteras av:

Deltagruppen erbjuder kvalitativa insatser till barn, unga och deras familjer med flexibla tjänster där barnperspektivet alltid är i fokus. Vi erbjuder:

• familjebehandling

• utredning på hemmaplan

• intensivutredning

• specialinsatser i öppenvård eller HvB

• jour- och familjehem

• träningslägenheter med boendestöd

• särskilt kvalificerade kontaktpersoner

• akut, utredning och behandling för familjer med barn 0-12 år i HvB lägenheter.
Ensamplacerade ungdomar från 12 år.

Läs mer här