Frågor som berör alla

Fördomar, förlegade attityder och okunskap är faktorer som DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet – är övertygade om ligger till grund för att många fortfarande tvekar att anställa människor med nedsatt rörelseförmåga. Det vill förbundet ändra på.

DHRs mål är att alla människor ska känna sig välkomna och inkluderade i samhället. Även om förbundets arbete fokuserar på personer med nedsatt rörelseförmåga, berör frågorna som behandlas alla.
– Vårt huvudfokus är att skapa ett samhälle som är tillgängligt för alla. En av våra viktigaste frågor handlar om arbetsmarknaden, säger Rasmus Isaksson, förbundsordförande.

I dag finns många insatser på plats och information för den som söker, och tack vare möjligheterna till exempelvis distansarbete och flexibla arbetstider är arbetsmarknaden mer inkluderande än någonsin, men ännu fattas det något. Rasmus betonar att det behövs fler initiativ från arbetsgivarna.
– Vi vill medverka till att fler arbetsgivare ser över sina rekryteringsprocesser och vågar anställa personer med funktionsnedsättning. Fler behöver få in en fot på arbetsmarknaden tidigare och ju fler arbetsgivare som vågar sätta bollen i rullning desto fler kommer att följa efter.

Lösningen heter kommunikation
Socionomen Annika Ödling arbetar på habiliteringscentrum i Lycksele och engagerad i DHR i Västerbotten. Engagemanget vaknade då hon efter en bilolycka insåg att de skyddsnät hon länge hade tagit för givna inte fanns där.
– Jag visste lite om förutsättningarna för människor med funktionsnedsättningar och blev förvånad över hur svårt det var att få den hjälp jag behövde, berättar hon.

Liksom Rasmus tror Annika att många känner sig lite oroliga för att de har fördomar kring människor med rörelsehinder.
– Lösningen här heter kommunikation – de chefer som har goda erfarenheter av att anställa rörelsehindrade borde dela med sig. Arbetsgivarna måste våga se förbi rörelsehinder och se kompetens! Först då kan vi komma över fördomar och ändra attityder vid rekrytering, avslutar hon.

Presenteras av: DHR

Personer med nedsatt rörelseförmåga är inte en homogen grupp, snarare ett tvärsnitt av alla som bor i Sverige. De förändringar och förbättringar vi ser behövs, bygger på erfarenheter av att leva med nedsatt rörelseförmåga. Vi är experter på hur det är att leva i ett otillgängligt samhälle och vi delar mer än gärna med av oss av kunskap, erfarenheter och de lösningar vi ser finns. DHR deltar därför gärna i utvecklingen av samhället till det bättre för alla.

Läs mer om DHR:s arbete här