Svenska DigiExam digitaliserar skolvärldens tentor och prov

Digitala prov är ett hett ämne och skolor världen över väljer att slopa den
analoga provskrivningen.
Fördelarna med en digital provprocess är många och gynnar både lärare och studenter.
Det Svenska företaget DigiExam är ledande inom branschen med sin digitala plattform för akademiska prov och tentor.
– Det finns ingen mening med att skriva prov för hand när allt annat görs digitalt, säger Carl Nardini, Chief Operating Officer på DigiExam.

Den digitala provskrivningen är på stark frammarsch. Regeringen har tidigare tagit beslut om att Skolverket ska digitalisera de nationella proven vilket hjälper till att påskynda utvecklingen än mer. Grundskolor, gymnasieskolor och universitet världen över har redan påbörjat denna digitalisering och snart har 1,7 miljoner prov skrivits. Det är det svenska startup-företaget DigiExam som ligger bakom framgångssagan med sin digitala plattform som gör det möjligt för studenter att genomföra sina prov på dator.

– Det är säkert, enkelt och funktionellt, säger Carl Nardini, Chief Operating Officer på DigiExam.

Sedan DigiExam lanserat sin digitala provplattform i Sverige under 2014 har tillväxten gått snabbt. Med en unik nisch och kapital från affärsänglar är bolaget världsledande inom branschen – med 20 anställda och 3 000 skolor anslutna i 90 olika länder. 

Så funkar det
Hela examinationsprocessen från skapande till skrivande sker i provverktyget. Lärare skapar, rättar och delar prov med varandra digitalt i DigiExam och studenter skriver provet på deras egen dator eller Ipad, via en nedladdad applikation. Eftersom DigiExam säkerhetskopierar provsvaren var 10:e sekund riskerar ingenting att försvinna och när studenten startar provet låses skärmen och det krävs att eleverna lämnar in provet för att återigen komma åt datorns funktioner. DigiExam fungerar även helt offline, utan nätverksanslutning.

Korrekt och rättvis bedömning
Fördelarna med att skriva digitala prov är många och förbättrar provmiljön avsevärt. Carl menar att en utav de viktigaste fördelarna är att studenterna får möjlighet att prestera med så bra förutsättningar som möjligt.

– Eftersom dagens ungdomar använder datorer i skolan ger det inte rätt förutsättningar att vid ett provtillfälle skriva för hand.

En digital provskrivning ger lärarna möjligheten till korrekt och rättvis bedömning eftersom att alla prov som rättas kan vara anonyma och alla prov som skrivs är i digital text. Det ger en höjd säkerhet och ökad kvalité för eleverna. 

– När bedömningen kan ske per automatik sparar lärare tid samtidigt som kvaliteten blir högre. Det i sin tur kommer att vara kostnadsbesparande.

”Locka studenter”
I framtiden vill DigiExam fortsätta sin framgångssaga med stark tillväxt och fortsatt global expansion. 

– Sverige är vår bas och vi ser oss som en viktig del i utvecklingen av hur undervisning bedrivs och hur prov/tentor genomförs. Det finns mycket för oss att göra här framöver. Nordamerika är ett exempel på tillväxtmarknad för oss men vår hjärtefråga är så klart en global fråga. Sverige är unikt med sitt fria skolval och för att locka så många elever som möjligt måste man kunna erbjuda en kvalitativ utbildning som möjliggörs av smarta digitala verktyg, avslutar Carl Nardini.

Presenteras av:

Fakta

 • Lanserat: 2014
 • Antal anställda: 20
 • VD: Viktor Löfgren
 • Huvudkontor: Stockholm
 • Kunder i: Sverige, USA, Kanada, Nya Zeeland, Finland, Island, Indien, UK, Belgien, Österrike m fl.

Statistik

 • Antal genomförda prov: 1,700,000
 • Antal användande lärare: 18,500
 • Antal användande elever: 250,000
 • Antal skolor: 3,000
 • Antal kunder: 700
 • Antal inlämnade nationella prov våren 2017 i Sverige: 95,000

 

Läs mer här