Digital kontaktbok förenklar vardagen för elever med kognitiv funktionsnedsättning 

Med den digitala kontaktboken från PictureMyLife får elever med kognitiv funktionsnedsättning tillgång till ett säkert och lättanvänt verktyg som möjliggör skapandet av en sammanhängande berättelse av sitt liv mellan skola och hem.

– Alla elever har inte det verbala språket, men alla kan kommunicera. Det är det vår kontaktbok tar fasta på och med den får eleven ett tryggt verktyg som stärker kommunikationsförmågan. Den skapar ökad delaktighet och möjlighet till snabbare återkoppling för både elev, lärare och vårdnadshavare, säger Daniel Karnung, VD på PictureMyLife.

I kontaktboken sker kommunikationen på elevernas villkor då PictureMyLife stöder flera olika kommunikationssätt. Eleven kan förmedla dagen med egna bilder och filmer eller använda sig av bildstöd i form av Pictogram eller Widgit som läggs in via dator eller telefonens app. PictureMyLife är en trygg miljö utan reklam och med full kontroll över vilka som bjuds in och får tillgång till kontaktboken.

– Den digitala kontaktboken stödjer det pedagogiska arbetet och bidrar till förbättrad kommunikation mellan skola och anhöriga. Enligt flera av lärarna som använder tjänsten så sparar den upp emot en timmes arbetstid per dag.

Om PictureMyLife

PictureMyLife är ett uppskattat och etablerat kommunikationsstöd inom skola, LSS och äldreomsorg. Tjänsten lanserades 2015 och används i ett 60-tal privata och kommunala verksamheter.

Kontakta oss för demovisning på
daniel@picturemylife.se eller 0733-61 97 07

Läs mer på www.picturemylife.se