Plattformen som får vårdens resurser att räcka till mer – och fler

Det svenska bolaget Doctrin grundades 2016 med syfte att radikalt förbättra hälso- och sjukvården. Idag är de Sveriges ledande plattformsleverantör för digifysisk vård, som hjälper traditionella vårdgivare att digitalisera patientresan med nöjdare vårdpersonal och patienter som följd. 

Anna-Karin Edstedt Bonamy, VD på Doctrin och specialistläkare, berättar att plattformen sedan starten har hjälpt mer än 4 miljoner patienter, varav ca 1,6 miljoner av dessa var under 2021. Det är nästan lika många som alla de stora digitala vårdgivarna tillsammans under samma period.

– Vår plattform hjälper vårdgivare att hitta rätt kanal för kommunikation och vårdmöten, vilket leder till kortare ledtider och en kontinuerlig vårdkedja där patienten får rätt vård i rätt tid. Att vi kan påvisa förbättrad medicinsk kvalitet, effektivitet och nöjdhet innebär att våra kunder konkurrerar med ett helhetserbjudande som är starkare än nätläkarnas digitala erbjudande. Det är vad vi kallar konkurrenskraft med en digifysisk vård på riktigt, fortsätter hon.

Nätläkarna kommer inte att lösa vårdens problem. Samtidigt behöver de traditionella vårdgivarna hitta nya arbetssätt som möter patienternas förväntan på en tillgänglig vård utan att ytterligare belasta personal och verksamhet. På Doctrin ser man tydligt att många traditionella vårdgivare i första hand söker en lösning för att möta patienternas behov, men snart inser fördelarna som de digitala tjänsterna innebär i form av förbättrad arbetsmiljö och underlättad verksamhetsplanering. Doctrins plattform är skapad utifrån vårdmedarbetarnas önskan om en lösning på de utmaningar som finns, samtidigt som den ska skapa en plats där patienten möts av tillgänglighet och en hög vårdkvalitet.

– Vi digitaliserar för att främja det mänskliga mötet. Det ska vara tillgängligt, med bra kontinuitet och patienten ska få träffa sin egen läkare. Plattformen skapar även ett digitalt ekosystem av kompetens och resurser för att främja samarbete inom vården. Det handlar inte om att ersätta, utan att underlätta för människan, avslutar Anna-Karin Edstedt Bonamy.

 

Doctrin i Almedalen - Vad innebär en hållbar digitalisering?

Den 5/7 bjuder Doctrin in till ett panelsamtal för att diskutera vad som är hållbar digitalisering och hur vårdgivare och leverantörer kan samverka för att säkerställa en kontinuerlig, jämlik och framtidssäkrad vård för alla.

Läs mer om Doctrins närvaro i Almedalen här