Nästan en tredjedel av alla anställda inom den svenska fordonsindustrin finns i Östra Mellansverige och Stockholm.                       Jan Lindoff, VD Doff & Co AB

Fordonsindustrins framtid växer i Nykvarn

Fordonsindustrin är oerhört viktig för Sverige och i Nykvarn tas ett viktigt steg för att framtidssäkra svenska fordonsjobb i den stora omställning som nu sker i transportsektorn. Från fossilt till förnybart, från bensin och diesel till el. Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

– Vi klarar utsläppen samtidigt som vi säkrar företagens konkurrenskraft och jobben i Sverige. Svensk fordonsindustri kommer att spela en nyckelroll i denna omställning. Satsningen i Nykvarn är en satsning på fordonsindustrin i hela Östra Mellansverige och Stockholm så att den kan fortsätta att växa och utvecklas, säger Gunilla Lindstedt (NP), kommunstyrelsens ordförande i Nykvarn

I Nykvarn bygger nu SEEL (Swedish Electric Transport Laboratory AB) en så kallad testbädd (test- och demonstrationsmiljö) som ska bidra till att utveckla nästa generations hållbara innovativa lösningar för elbilar, lastbilar, bussar och andra elfordon, inklusive batteriutveckling.

Satsningen på SEEL syftar till att stärka svensk fordonsindustris konkurrenskraft och bidra till att Sverige även fortsättningsvis ligger i framkant när det gäller innovationer inom transportsektorn samt skynda på den svenska omställningen mot ett fossilfritt samhälle. 

David Schubert, näringslivschef i Nykvarn.                                                                                                    Gunilla Lindstedt, kommunstyrelsens ordförande i Nykvarn

SEEL kommer att tillhandahålla provning för alla de delar som elektrifierade transporter kräver. Det kan till exempel handla om elektrifierade växellådor och drivaxlar för olika typer av fordon, komponent-, drivline- och vagnstestning för hybrider och elektriska fordon samt laddning och smart energistyrning. Även den marina sektorn och flyget väntas kunna nyttja testbädden.

– Vårt engagemang stannar inte där. Vi jobbar vidare med att locka hit fler aktörer så att det offentliga, privata aktörer och akademin kan mötas och utvecklas tillsammans kring elektromobilitetsfrågor. Vi har som mål och utrymme att utveckla ett miljömotorcentrum här i Nykvarn, säger David Schubert, näringslivschef i Nykvarn.

– Satsningen på ett miljömotorcentrum stannar inte bara vid ett campus för att stödja utveckling av nya produkter. Vi satsar även på att utveckla en testbädd för att testa fossilfria transporter i verkligenheten. Vår satsning på Stockholm Syd där E20, E4 och två viktiga järnvägar möts är nyckeln till att uppnå elektrifierad transport i Stockholm. Vi välkomnar alla verksamheter som vill utvecklas i dessa satsningar, tillägger David Schubert.

Jan Lindoff, VD Doff & Co AB, som skrev Fordonsdalsrapporten på uppdrag av Länsstyrelsen, konstaterar att en tredjedel av Sveriges fordonsindustri finns i Mälardalen.

I Stockholm Syd möts E4, E20 och två nationella järnvägar. Stockholm Syd ligger på gränsen till tätbebyggda delarna av stor-Stockholm.

– Det är därför satsningen i Nykvarn är så viktig för fordonsindustrins överlevnad i Stockholm och Mälardalsregionen så den kan fortsatt vara världsledande. Det ger förutsättningar för företag, alltifrån stora världsledande till nya innovativa företag, och för högskolor och universitet att utveckla nya produkter och lösningar. Att kunna testa är en förutsättning för det. Runt SEEL i Nykvarn finns förutsättningar för en innovationsmiljö.

Vi lägger stor kraft på vår forskning, där vi utforskar gränserna för teknologi, näringsliv och samhälle för att bättre förstå framtiden.

Inom vårt Doff & Co Institut investerar vi hela tiden i ett antal spännande och viktiga sakområden där vi löpande utvecklar och bygger upp expertkompetens. 

Sakkunskap är grunden för insikt, analys och kombinerat med vår stora senior executive management erfarenhet ger det en värdefull rådgivning åt våra kunder.

Läs mer här