Tillförlitlighet, erfarenhet och kvalitet – så beskrivs Dokas kärnvärden

Doka är en av världens största formleverantörer, med verksamhet i mer än 70 länder. Vad som började med en liten snickerifirma år 1868 har idag vuxit till en världsledande producent och leverantör av formsystem där affärer som bygger länders infrastruktur är del av vardagen. Förbifart Stockholm är inget undantag.

Sedan över 150 år finns de företagsrötter ur vilka dagens Doka har vuxit fram. Att förstå kundens behov har sedan start varit den stora drivkraften. Det är även detta som har skapat de mervärden som dagligen leder dem och deras kunder vidare.

– Åtar man sig uppdraget gäller det att ro det i land. När vi får en förfrågan från en kund sätter vi i gång direkt och våra kunder vet att de kan lita på oss och vår kunskap, säger Håkan Bratt, Säljare på Doka.

Doka möjliggör Förbifart Sthlm
Dokas stora kunskap och kontaktnät har sakta men säkert gjort dem till en ledande formleverantör i Sverige. Genom bra lösningar och hög kvalité har de tillsammans med Svealands Maskin & Montage AB kunnat säkerställa att formlösningarna på Förbifart Stockholm både blir av och fungerar i praktiken.

– Vi fick gå in i projektet för vår förstklassiga service och våra bra lösningar. Genom samarbete med Svealands Maskin & Montage AB har vi möjliggjort flera lyckade projekt på Förbifart Stockholm, säger Bratt.

Doka vill säkerställa sin plats på marknaden
Utöver formlösningarna på Förbifart Stockholm är Doka involverade i ombyggnationen av nya Slussen. Ytterligare några projekt värda att nämna är Göteborgs stora infrastrukturprojekt Västlänken samt Karlatornet, även nya Hisingsbron är ett spännande projekt bland Dokas referensprojekt.

Doka riktar sig inte enbart till infrastruktur, de har även formlösningar till bostads- och kontorshus, kraftverksbyggnader och gruvor. Ett brett spektrum som gör Doka till en attraktiv arbetsgivare med medarbetare utspridda över hela Sverige.

Trots sin gedigna portfolio strävar Doka ständigt efter förbättringar i alla led, med ambitionen att bibehålla sin starka position på den svenska marknaden.

– Vi vill vara kundens första val när det gäller stora och komplicerade formlösningar, säger Bratt.

Doka är en världsledande leverantör av innovativa formlösningar och tjänster för alla typer av platsgjutna betongkonstruktioner. Med 7300 anställda, 160 försäljnings- och logistikanläggningar i över 60 länder har vi ett effektivt nätverk för distribution, rådgivning, kundservice och teknisk support.

År 1998 öppnades den första depån i Sverige. Idag är vi drygt 100 anställda utspridda på våra två depåer i Uddevalla och Rosersberg samt försäljningskontor runtom i landet. I april 2022 påbörjades byggnationen av vår tredje depå i Helsingborg som förväntas står klar i början av 2023.

Doka står för kvalitet och säkerhet, två viktiga pelare som gör oss eftertraktade på den svenska byggmarknaden. Ett kvitto på vår styrka och kompetens är vår medverkan i stora och komplexa infrastrukturprojekt som exempelvis; Förbifart Stockholm, Slussen, Karlatornet och Västlänken, för att nämna några av alla spännande projekt vi är delaktiga i just nu.

Vi på Doka Sverige är med och bidrar till ett mer hållbart byggande då vi sedan 2019 är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001-2015 & ISO 9001-2015.

Doka Sverige AB
Kurödsvägen 20
451 55 Uddevalla
sverige@doka.com
www.doka.se
www.shop.doka.com