Mikael Nolborg, VD på Drupps.

Så kan industrier återvinna vatten och energi från spillånga

Det svenska företaget Drupps har utvecklat en teknik som tar tillvara på både vatten och energi ur den spillånga som skapas som en biprodukt från många industriprocesser.
– En vanlig livsmedelsproducent kan förlora väldigt mycket vatten genom skorstenen. Vi kan med vår teknik återvinna 20-25 procent av det vattnet, säger Mikael Nolborg, VD på Drupps, som nu också siktar på börsen.

För många industrier är god tillgång på vatten kritiskt för hela verksamheten. Med klimatförändringar och sinande grundvattennivåer blir vatten allt mer en bristvara. Samtidigt finns krav från kunder och samhället att ställa om sin produktion för att öka hållbarheten genom att till exempel minska sin vatten- och energiförbrukning.

Det Uppsala-baserade företaget Drupps har utvecklat en teknik för att enkelt utvinna både rent vatten och energi ur spillånga från produktionsprocesser i industrier.

Drupps teknik möjliggör återanvändning av stora mängder vatten
Tekniken bygger på att en vätska med fuktupptagande egenskaper, en så kallad desiccant, exponeras mot luft eller ånga i en kubliknande modul med stora fläktar. Desiccanten binder vattenmolekylerna som sedan frigörs när vätskan förångas under lågt tryck i en annan modul. Efter att vattnet separerats ut kan desiccanten användas igen.

Tekniken möjliggör för enorma mängder luft och vattenånga att passera. En större industri kan utvinna 200,000 liter vatten per dygn som kan föras tillbaka in i industriprocessen igen.

Men även energi kan utvinnas. Många tillverkningsindustrier använder torkning som ett steg i tillverkningskedjan, där värme från naturgas ofta är en viktig komponent. Denna torkprocess förlorar både vatten och värme genom skorstenen.

– Drupps kan hjälpa dessa verksamheter att återvinna så mycket som 20-30 procent av sin energianvändning och minska koldioxidutsläppen med lika mycket, förklarar Mikael Nolborg.

Lämpliga industrier är de som sysslar med olika typer av värmekänsliga produkter där vatten används i tillverkningen men som sedan ska torkas bort, som malt, mjölkpulver, enzymer, probiotika och andra livsmedelsingredienser, men också läkemedel och kemikalier.

Lösningen som Drupps erbjuder är enkel att installera och återvinner så mycket energi från ångan att den kan ha en återbetalningstid på bara tre eller fyra år.

Drupps har förberett börsintroduktion
Drupps grundades 2017 och nu siktar man på en börsintroduktion under 2024. Man har rekryterat en styrelse med gedigen erfarenhet av att ta företag till börsen.

– Om vi tittar på situationen i världen med de drivkrafter som finns så ligger vår lösning helt rätt i tiden. Det finns en djupare mening i det vi gör än den rent affärsmässiga. Jag är övertygad om att allt fler aktörer inom industrin kommer att se vilken nytta vår teknik kan göra, säger Mikael Nolborg och avslutar:

– Vi är redo att leverera vår lösning.

 

 

Läs mer på: www.drupps.com