Duni Group leder utvecklingen av miljöanpassade engångsartiklar

Engångsartiklar anses ofta vara en av de stora miljöbovarna, men faktum är att branschen ligger långt framme i framtagningen av hållbara alternativ. Duni Group är en av de aktörer som leder utvecklingen, och koncernen både välkomnar och möter den ökade efterfrågan på miljöanpassade och klimatneutrala engångsartiklar.

Fram tills för bara några år sedan var intresset för hållbara produkter relativt svalt, men icke desto mindre valde Duni Group att satsa kraftigt på ett mer miljöanpassat sortiment. 

– Därför står vi väl rustade för läget idag. Med EU:s modiga steg för att minska nedskräpningen av plast i haven, Single Use Plastic Directive, kommer branschen som helhet att förändras, något vi välkomnar, berättar CSR-ansvariga Elisabeth Gierow. 

Framtiden är naturliga fiber
Framtiden ligger i fiberbaserade produkter från lokalt framtagna råvaror. Biobaserade produkter är en förutsättning för framtida klimatneutralitet. Elisabeth exemplifierar med den nyligen lanserade produktserien Bloom, som baseras på restgräs och minskar koldioxidavtrycket till hälften. 

– Med vårt breda sortiment av servetter och dukar av ansvarsfullt uttagen FSC certifierad skogsråvara är vi redan idag till 90 % fiberbaserade. Men för produkter som ska användas för att servera mat och dryck krävs material som kan stå emot vätska på liknande sätt som plast. Där sker nu en spännande utveckling för lösningar som kombinerar plastens funktion med naturliga fibers miljöegenskaper. 

Klimatneutral 2030
– Klimatneutralitet är det andra stora målet för Duni Group. Koldioxidavtrycket kommer från såväl egen produktion som transporter och inköpta varor. Vårt mål är att vara klimatneutrala till 2030. Vi ska byta ut fossil energi i egen produktion och fasa ut plastprodukter. Redan nu 2020 blir vi klimatneutrala i egen tillverkning genom aktiviteter som fossilfri elektricitet samt klimatkompensering. Det är dock en längre väg till målet 2030 där all produktion också av inköpta artiklar sker fossilfritt och transporter är gröna. Det är en stor omställning, men branschen är på väg åt rätt håll, avslutar Elisabeth.

Läs mer

Duni Group är marknadsledande av attraktiva, miljöanpassade och funktionella produkter för dukning och take-away. Koncernen marknadsför och säljer två varumärken, Duni och BioPak, vilka finns representerade på över 40 marknader. Duni Group har cirka 2 400 anställda fördelat på 24 länder med huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni Group är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”.