Självprovtagningar i hemmet underlättar för vårdtagarna och effektiviserar vården

Vi ser idag en stor ökning av besök hos våra digitala vårdgivare. Men trots vår digitala mognad i Sverige är det fortfarande många som fortfarande går till ett fysiskt labb när prover ska tas. Nu finns det ett säkert och effektivt komplement i form av självprovtagningslösningar som gör vardagen lättare för patienter, och som blir ytterligare en länk i den digitala vårdkedjan. 

– Det är fortfarande så, trots vår snabba utveckling när det kommer till digital vård, att många behöver gå till en fysisk vårdcentral eller klinik när prover ska tas. Det är den här delen i vårdkedjan som vi vill digitalisera och vi vänder oss både direkt mot patient och till de digitala vårdvårdgivarna som vi samarbetar med, säger Louise Nylén, VD Dynamic Code

Med Dynamic Codes självprovtagningslösningar, som du beställer via nätet, kan du ta ditt prov där det passar dig bäst, exempelvis i hemmet eller på arbetsplatsen, och sedan skickar du bara in det med posten. Provet analyseras på företagets labb och du får sedan provsvar minst lika snabbt som du skulle få i den traditionella vården, och ibland till och med snabbare. 

– Vi har ett komplett erbjudande och hjälper våra kunder hela vägen från beställning, provtagning och labbanalys till testsvar och eventuell behandling. Vid behov kopplas du ihop med en läkare, från någon av de digitala vårdgivarna som vi samarbetar med, för vidare utredning eller receptförskrivning. 

Dynamic Code kan idag erbjuda flera olika sorters tester med självprovtagning, som exempelvis kring kvinnohälsa, mag- och tarmproblem och infektioner. 

– Vi märker att allmänheten idag har en större medvetenhet kring tester med självprovtagning, tack vare PCR-testen som använts i pandemin. Vi hoppas också att våra digitala tester kan få fler att våga söka vård, då vissa symptom kan vara stigmatiserande och minskar folks benägenhet att söka fysisk vård. Vårt samarbete med de digitala vårdgivarna är en tydlig kvalitetssäkring av vårt koncept och vi kan garantera samma eller till och med högre säkerhet kring provsvaren tack vare DNA-tekniken som vi använder oss av, berättar Louise Nylén. 

Om Dynamic Code

Dynamic Code erbjuder självprovtagningslösningar, både till vården och direkt till konsument. Våra produkter beställs enkelt online och kan utföras vart du än befinner dig. Proven analyseras i vårt labb och provsvaren hämtas via en kod på webben inom några dagar. Vi erbjuder dessutom efterföljande vård och behandling via digitala vårdgivare. 

www.dynamiccode.com