E-hälsa på riktigt kräver att vi går från ord till handling

Regeringens e-hälsovision slog fast att Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa 2025. Det var för två år sedan – och en hel del arbete har gjorts för att öka takten i digitaliseringsarbetet. Med nyrekryteringar och nya spännande samarbeten satsar CGM stort för att snabbare skapa de innovativa e-hälsolösningar som vården så väl behöver.

-Enbart ny teknik löser inte alla vardagsutmaningar i vården, det är också en fråga om ledning och styrning. Men med stöd av de verktyg som redan finns kan vi vidareutveckla massor av nya, smarta arbetsformer som kan förändra och förbättra på riktigt, säger Karin Pihlgren - General Manager för Regional Healthcare på CGM.

-Det finns många bra pågående innovationsförslag och de bästa är ofta de som kommer direkt från den patientnära verksamheten. Det handlar om små åtgärder i stor volym som förbättrar vardagen för både vårdpersonal och patienter. Ett exempel är nya mobila lösningar. Vi tar upp vår smartphone flera hundra gånger om dagen så om patienter och vårdpersonal kan använda det de redan har lättillgängligt ger det stora vinster. Att snabbt kunna fota en pigmentförändring, föra in data om blodtryck, eller att lättare komma åt information direkt när man behöver.

Just åtkomsten till patientdata är idag ett stort problem där olika system och applikationer ofta inte kan prata med varandra. Här är CGM, som en del av e-hälsans ekosystem, med och skapar bättre förutsättningar.

-Vi har idag en demografisk utmaning och står dessutom inför det faktum att patienter vill bli behandlade mer individualistiskt och ställer krav på bättre information, egenmakt och insyn. Vi behöver tänka nytt och bygga på nuvarande system med fler smarta lösningar.

Innovationsarbetet pågår och inte bara inom landstingen utan också mellan olika aktörer i samverkan med varandra. Som en stor och etablerad e-hälsoaktör bjuder CGM gärna upp till samarbeten för att uppnå kraftfulla resultat.

- En ensam leverantör kan omöjligt göra allt som efterfrågas på egen hand – det kräver samarbete mellan en rad aktörer: leverantörer, akademin, forskningen och professionen. Vi behöver slå våra kloka huvuden ihop, dra ner på prestigen och arbeta tillsammans för svensk sjukvård. Det som är så spännande att dessa samarbeten pågår överallt. En effekt av e-hälsovisionen är nämligen att vi nu ser allianser växa fram som för några år sedan hade varit helt otänkbara.

Karin nämner ett av de många innovativa samverkansprojekt som CGM just nu är involverade i:
-Tillsammans med Frisq – som är en ny aktör på marknaden – hittar vi gemensamt lösningar för att underlätta i psykiatrin. Här bygger vi smarta applikationer som kan läggas ovanpå grundplattformen som både patienter och vårdpersonal kommer åt. Det sparar mycket tid och gör mötena i vården mer kvalitativa, säger Karin Pihlgren.

Presenteras av:

CompuGroup Medical Sweden AB (CGM) är ett världsledande globalt eHälsobolag. Med en kundbas på ca 400 000 kunder arbetar man med läkare, tandläkare, sjukhus, apotek och hälsonätverk i 40 länder. De har 4 300 kvalificerade medarbetare som arbetar i 19 länder för att erbjuda de bästa lösningarna inom eHälsa. Koncernen omsatte 560 miljoner Euro 2016. I Sverige har CGM kontor i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Borlänge och har drygt 200 anställda.

Läs mer här