Marcus Sandlund är vd på Ecoclime Group.

Lösningen på fastighetsbranschens stora utmaning

En svenskutvecklad och patenterad teknik för återvinning av värmen i fastigheters spillvatten kan kraftigt minska energiförbrukningen. Ecoclime tar till vara på upp till 90 procent av den energi som idag går rakt ut i avloppet. Det är en unik lösning som innebär fördelar för fastighetsägarnas ekonomi och förbättrade möjligheter att nå FN:s globala hållbarhetsmål.

– Idag finns krav på att minska energiförluster i konstruktion och ventilation, men inte på den som försvinner genom spillvattnet. Vi använder varmvatten när vi duschar, tvättar, kokar ägg… all den värmeenergin går rakt ut i avloppen idag. Det är en av de största energiförlusterna vi har i fastigheter idag, säger Marcus Sandlund, VD för Ecoclime Group.

Fastighetsbranschen har i många år arbetat med energieffektiviserande åtgärder, allt från förbättrad isolering till snålspolande munstycken i kranar och duschar. Trots detta har byggnaders klimatavtryck som helhet ökat och idag står den för 36 procent av de globala CO2-utsläppen. Ecoclime har som mål att vända utvecklingen och har identifierat de områden med störst potential. Värme som försvinner i spillvattnet tillhör ett av dem.

– Tidigare lösningar var inte tillräckligt effektiva för att riktigt motivera fastighetsägare att investera i återvinning. Vi kan garantera våra kunder en återvinningsgrad upp till 90 procent. Det handlar både om stora besparingar, men också om att fastighetsbranschen på det här sättet kan bidra till att vi når sju av FN:s mål för global utveckling till 2030, säger Marcus Sandlund, och fortsätter:

– Det borde vara ett krav att återvinna den här energin och vi hoppas att politiker och beslutsfattare agerar snabbt om branschen ska ha en chans att möta klimatmålen. Besparingspotentialen är enorm.

Cirkulär energi med Ecoclime
Ecoclime hjälper fastighetsägare att framtidssäkra sina byggnader och identifiera de investeringar som ger mest effekt utifrån såväl ekonomi som energi och miljö.

– Vi vill ge fastighetsägare kontroll över den energi som krävs för att skapa en optimal inomhuskomfort. Vi gör byggnader smarta, nyttjar förnybara energikällor och återvinner energi i fastigheternas närhet. Med våra cirkulära energilösningar är vi helt unika i branschen, avslutar Marcus Sandlund.

 

 

Ecoclime i korthet
Ecoclime Group erbjuder lösningar inom smarta byggnader, cirkulär energi och inomhusklimat. Ett flertal av bolagets produkter bygger på svenskutvecklad patenterad teknik och tillverkas i egen fabrik i Vilhelmina. Som koncern bidrar Ecoclime till en hållbar framtid genom att minska fastigheters behov av köpt och tillförd energi, samtidigt som inomhuskomforten förbättras. En övertygelse är att ökat värde och lönsamhet är starka krafter som kan accelerera omställningen till mer hållbara fastigheter.

https://ecoclime.se/