EcoDataCenter – världens första CO₂-positiva datacenterleverantör – som tar sitt samhällsansvar

Med innovativ design och världsledande teknik, bygger operatörsoberoende EcoDataCenter anläggningar för colocation, HPC och wholesale/hyperscale. Genom en kombination av avancerat designtänkande och intelligent integration med närliggande energi-ekosystem har företaget blivit världens första CO₂-positiva datacenter.

Vi ser det som vårt ansvar att bidra till samhället och dess utveckling, säger CEO Lars Schedin.

Falunbaserade EcoDataCenter tillhandahåller CO₂-positiva datacenterlösningar med prestanda i världsklass till kunder med affärskritiska krav. Företagets kombination av driftssäkerhet, fysisk säkerhet och hållbarhet är ett paradigmskifte för en bransch som redan idag är en stor global miljöbelastning.

– Vi erbjuder Nordens bredaste spektrum av datacentertjänster. I kombination med vårt strategiska fokus på hållbarhet profilerar vi oss som en framtidsaktör på en marknad som i samband med exempelvis 5G, machine learning och IoT kommer att bli en allt större miljöbov.

EcoDataCenters gröna el och enastående tekniska design är grunden till hur de har kunnat åstadkomma världens första klimatpositiva datacenter. Förutom att el- och kylsystem utformats med högsta möjliga energieffektivitet återanvänds värmen från datacentren för uppvärmning av byggnader och som värme till industriella processer.

– Sammantaget har vi en utomordentligt bra energieffektiviseringsfaktor, något vi är väldigt stolta över. Att bidra till en bättre och mer hållbar värld är ett av våra absolut viktigaste åtaganden.

Tömmer datacenter i Stockholm
Detta åtagande ligger bakom att EcoDataCenter nyligen har köpt två datacenter i Stockholm. Företagets ambition är att i största möjliga mån flytta servrarna ut i landet. Många storstäder lider nämligen av uttalad elbrist och genom att flytta ut centren till övriga landet frigörs el till andra delar av samhället. Att omlokalisera till områden med extremt låga elpriser medför dessutom att EcoDataCenter kan leverera sina tjänster till mycket konkurrenskraftiga priser.

– Det innebär dock inte att vi tummar på kvaliteten eller säkerheten. De tjänster EcoDataCenter erbjuder är i absolut världsklass, med 100 procent driftsäkerhet genom parallella – helt oberoende – strömförsörjningssystem med egna transformatorer, backup-generatorer, UPS och strömmatningar för att garantera maximal tillgänglighet, konstaterar Lars.

Lars Schedin, CEO.

Marknadens modernaste säkerhet
Leveransen omfattar därtill operatörsoberoende nätverksanslutningar, inklusive leverantörer av svartfiber och våglängder, förutom optimal hantering av värme och kyla samt stor flexibilitet. EcoDataCenters hallar har dessutom marknadens modernaste fysiska säkerhet, med såväl passiv och aktiv säkerhet, med ett avancerat anläggningssäkerhetssystem.

– En HPC-anläggning har en helt annan densitet än vanliga datacenter, vilket ställer högre krav på värmehanteringen. Den avancerade vätskebaserade kyllösningen som vi levererar är vi ensamma om i Sverige. Marknadens ökade krav på fysiska säkerhet, medför att våra anläggningar har fysiska murar, elstängsel och dubblerat helsvetsade stålstängsel samt rigida alarm, videoövervakning och en ständig vaktstyrka. Våra kunder kan känna sig trygga i att de väljer lösningar som är bra för både miljön och för affären.

OM ECODATACENTER
EcoDataCenter är världens första klimatpositiva datacenter. Med innovativ design och världsledande teknik, bygger vi datacenter för colocation, HPC och wholesale/hyperscale.

Läs mer om EcoDataCenter