Digitala krishanteringssystem blir en ögonöppnare

Idag arbetar vi både på plats och på distans men alla behöver veta vad som ska göras vid olika krissituationer – till exempel vid brand, IT-haveri eller olyckor. Här finns stora fördelar med ett digitalt krishanteringssystem. 

Ecoonline har lång erfarenhet av att hjälpa företag med arbetsmiljöarbete. Under de senaste åren har många företag börjat se över sina rutiner vid kris och incidenter. Här är Ecoonlines modul Crisis Management ett uppskattat verktyg.

–Det gäller att snabbt få armarna om sin kris och ta kontrollen. Men det handlar inte alltid om något akut, istället om att ligga steget före och se över sina rutiner, säger Sandra Strandberg, expert på krishanteringssystem på Ecoonline. 

Snabbt och flexibelt
I ett systemstöd kan företag öva på kritiska situationer med hjälp av olika scenarier.

– På så sätt blir sårbarheten synlig. Att jobba med riskbedömning och skapa en krisplan ger en ögonöppnare och får företag att agera snabbt, säger Sandra Sköld, marknadschef på Ecoonline. 

Systemet ger en översikt på vilka som ska informeras och vad som behöver göras. Alltifrån alarmering, statusmöten till hantering av anhöriga. Om en incident sker under helgen kan chefer som är bortresta bli involverade, tex. genom att skicka sms direkt till berörda. Står det i krisplanen hur man ska agera kan exempelvis ett konferenssamtal via Crisis Management ske snabbt. Med endast ett knapptryck kan du samla hela krisledningsgruppen.

Ecoonlines kunder finns i olika branscher – allt från hotellkedjor, flygbolag till industrier där tillbud, olyckor och kriser varierar. 

–Det går att skräddarsy systemet till varje verksamhet. Från mindre företag som vill digitalisera och få kontroll till stora koncerner som önskar flexibilitet och översikt, säger Sandra Sköld.

Få mer information om Ecoonline

Ecoonline erbjuder en digital helhetslösning för att skapa bättre arbetsmiljö. Plattformen ger stöd för arbetsmiljöarbete, kemikaliehantering, utbildningar och kurser – allt HMS-arbete under samma tak. 

Med fokus på användarvänliga, flexibla online-lösningar erbjuds system inom:

- Hälsa & Säkerhet
- Kemikaliehantering
- Krishantering: risk- och sårbarhetsanalys
- Miljöhantering
- Utbildningsplattform/e-learning