God akustik en förutsättning för studiero

I dag blir skolorna allt större, och de tillgängliga ytorna ska fylla mer än ett syfte. Samtidigt ersätts korridorer och klassrum av grupprum och mindre studieytor. En utveckling som leder till nya utmaningar för god akustik och lärmiljö för elever och lärare. I Ecophons undersökning från 2022 uppger 80 % av eleverna att de känner sig stressade på grund av ljudnivån. 

Oavsett om en byggnad renoveras eller om en ny skola byggs så är det viktigt att se över ljudmiljön för att skapa goda förutsättningar för lärande. Ida Cederlund, konceptutvecklare på Ecophon, menar på att de basala behöver ta större plats i planeringen av skolbyggnader för att kunna ge en god lärmiljö. 

– Det är viktigt att ha med sig de grundläggande behoven så som ljud och ljus när man utformar nya skolor, om det mest basala inte fungerar i ett utrymme så spelar moderniteten ingen roll. Därför är det akustiska perspektivet viktigt redan i ett tidigt skede, förklarar Cederlund.

Om akustiken finns med redan i utformningen av lokaler är det möjligt att få till bra lösningar som håller över tid, och bidrar till bättre studieresultat och mer studiero för eleverna. I Ecophons undersökning upplever över hälften av eleverna att ljudnivån påverkar deras stressnivå och inlärande minst en gång i veckan.

– Egentligen är det inte så konstigt att en god akustik gynnar lärandet och förbättrat studieresultat. Tyvärr kan vi se att drygt 50 % av eleverna upplever att klassrummen har en hög ljudnivå. Med en skolsal som inbjuder till studiero där läraren får fokusera på undervisningen kan vi få bättre studieresultat och mindre stressade elever. 

Läs mer om Ecophon här

Saint-Gobain Ecophon utvecklar, tillverkar och marknadsför akustiksystem som bidrar till en bra arbetsmiljö och till människors välbefinnande och prestationsförmåga. 

Konceptutvecklare på Ecophon är specialister som hjälper till att skapa bra ljudmiljöer inom bland annat skola, vård och kontor.