Jalal Nouri, vd på EdAider och forskare inom teknikstött lärande vid Stockholms universitet.

Så förbättras lärandeprocessen med nästa generations plattform för klassrums-, hybrid- och distansundervisning

EdAider är nästa generations AI-baserade lärplattform. Den frigör potentialen i data och analytics – och bidrar med möjligheter till adaptivt lärande och undervisning.

– Vi erbjuder skolorna att ta tillvara på potentialen i digitaliseringen och vill uppmuntra dem att ta språnget, säger Jalal Nouri, vd på EdAider och forskare inom teknikstött lärande vid Stockholms universitet.

För att möta de pedagogiska behoven i klassrummen använder lärare i dag en rad enfunktionsverktyg som skolorna och kommunerna köpt in för att komplettera de administrativa skoplattformar som ofta inte hanterar det pedagogiska.
Samtidigt visar siffror att lärare i dag bara använder 33% av sin arbetstid på undervisning, medan resten går till administration.
EdAider är lärplattformen som samlar alla de mest essentiella och pedagogiska verktygen i en och samma webb-baserade enhet. Därmed slipper elever, lärare och föräldrar växla mellan olika verktyg och de får en gemensam användarupplevelse. Dessutom samlas all data på ett och samma ställe.

– Det kostar tid, pengar och användarvänlighet att använda olika verktyg för att bedriva undervisning i dag. Med vår forskningsbaserade plattform och dess automatiseringar kan vi frigöra upp till 40 minuter per dag och lärare, säger Jalal Nouri.

Lärdomar från pandemin
En viktig möjlighet är utvecklad från lärdomen av den pågående pandemin. Plattformen lämpar sig väl för både klassrums- och distansundervisning, och likaså i hybrida miljöer, då vissa elever är i klassrummet medan andra är hemma.

– Det gör att till exempel sjuka elever som är hemma men som är tillräckligt friska för att delta i skolarbetet kan medverka online, eller hemmasittare, säger Jalal Nouri.

Med den samlade datan finns möjlighet till Analytics, där man får goda insikter om elevers behov och utveckling, och dessutom effekten av undervisningen. På så sätt möjliggörs evidensbaserad skolutveckling.

– Det här är en plattform utvecklad tillsammans med lärare som kan användas från första klass upp till universitetet, och den kommer att underlätta för både elever, lärare och föräldrar. Det här är den moderna tidens klassrumsplattform, avslutar Jalal Nouri.

EdAider skapar rika insikter om elevers behov och utveckling, och är ett intelligent stöd som sparar tid för undervisning genom automatisering och AI. Dessutom erbjuder den ett stöd i klassrummet och för distansundervisning med användbara och engagerande verktyg.

Läs mer på www.edaider.com