Daniel Karlsson, vd och grundare av Educateit.

Så kan digitala kunskapstest spara stora resurser i ansökningsprocesser och vid nyrekrytering

Att sökande till utbildningar hamnar på rätt nivå från början minskar avhoppen och ökar genomströmningen. Därmed sparas stora resurser samtidigt som fler får jobb.
– Med digitala kunskapstest får vi rätt person på rätt plats redan från början. Det är något som alla vinner på, säger Daniel Karlsson, vd och grundare av Educateit.

Att rätt person hamnar på rätt plats med rätt förkunskaper, vare sig det gäller en utbildning eller ett jobb, är oerhört viktigt för den fortsatta framgången, både för individen och för utbildningsanordnaren eller arbetsgivaren.

– Det är väldigt kostsamt när individer hoppar av en utbildning eller en arbetsgivare upptäcker att vissa kunskaper hos den nyrekryterade saknas, säger Daniel Karlsson.

Lång erfarenhet av digitala test
Educateit har sedan 2004 utvecklat digitala kunskapstest i svenska, engelska, matematik och naturvetenskap. De bokas och genomförs helt och hållet online. Testen bedöms centralt av erfarna pedagoger som ger återkoppling till beställaren om personens språkliga nivå. Beställaren är ofta en arbetsgivare eller en utbildningsanordnare som komvux, yrkeshögskola, SFI eller andra vuxenutbildningar. Hela processen går snabbt och smidigt och är mycket kostnadseffektiv.
Allt fler arbetsgivare använder sig av Educateits tjänster.

– I många yrken i dag, som inom servicenäringen och inom vård och omsorg, är det viktigt att man har rätt nivå av språkkunskaper, både muntligt och skriftligt, för att kunna utföra ett högkvalitativt arbete, säger Daniel Karlsson.

Övervakade test online
Med pandemin har Educateit utvecklat sin tjänst för övervakade test online. Förutom en dator för att utföra själva testet används ytterligare en enhet, som en mobiltelefon, för att övervaka miljön så att personen inte använder otillåtna hjälpmedel.

– Vi erbjuder en fullständig tjänst där vi blir kundens virtuella testlokal, säger Daniel Karlsson.

Nya tjänster utvecklas ständigt. Nu kan man erbjuda företag att utföra deras tester men med teknik som utvecklats av Educateit.

– Vi kan integrera andra testsystem till vår övervakningstjänst, eller låta kunderna använda våra befintliga testverktyg. Det fungerar väldigt bra, avslutar Daniel Karlsson.


Educateits kunskapstest är ett verktyg för att mäta aktuell kunskapsnivå inför studier, rekrytering och fortbildning.
Läs mer på: www.educateit.se