Foto: Katarina Dalunde Eriksson

Så kan du hjälpa unga till ett bättre liv. ”Familjer kan göra skillnad på riktigt.”

Allt fler unga med psykisk ohälsa eller missbruk behöver stöd och boende utanför hemmet. Samtidigt råder det brist på familjer som kan erbjuda en plats. Egna Ben utbildar och stöttar familjer, och fungerar som en länk mellan jour- och familjehem, socialtjänst och biologisk familj. Rätt insatser förbättrar oddsen drastiskt för positiv utveckling.

Socialtjänsten ringer ofta till Egna Ben med önskemål om att placera ungdomar. Det kan handla om unga med psykisk ohälsa, erfarenhet av kriminalitet eller lång placeringshistorik. Då gäller det att hitta rätt stöd.

– Vi har upplevt en ökning inom denna målgrupp. Många unga behöver vår hjälp. Därför riktar vi våra insatser till att vidareutbilda familjer som vill göra verklig skillnad för unga som inte fått de bästa förutsättningarna i livet, säger Moses Eshetu, verksamhetschef IOF Familjehem och Stödboende på Egna Ben. 

De kan behöva stöd i familjer, på dygnet runt-boende eller i ett mer självständigt stödboende.

– Att vara med och se till att en ung person kommer på rätt väg i livet är stort för alla inblandade, säger Moses. 

Egna Ben söker nu efter fler familjer som vill öppna sitt hem för dessa unga, och bli behandlingsfamiljer.

Familjerna erbjuds utbildning
Det som krävs utöver engagemang, närvaro och trygghet är att familjen – eller individen – har plats hemma för att ta emot en placering. Den ideala familjen består av två vuxna, med äldre eller utflugna barn, så att tid och fokus finns för den unge. Många går ner i tid på jobbet, men det är inget måste. 

– Tidigare erfarenhet av stöd- och behandlingsarbete med unga, kombinerat med adekvat utbildning från oss är en bra grund för att bli behandlingsfamilj, säger Moses Eshetu.

Ersättning och omkostnadsersättning utgår för det stöd som familjen erbjuder.

Egna Ben söker också efter nya kontaktpersoner till stödboenden. I stödboenden bor unga människor i egna lägenheter. De har en hög grad av självständighet, men behöver en hjälpande hand den sista biten.

 – Det kan handla om att hjälpa dem att söka jobb, ställa sig i bostadskö eller bara finnas till som stöd vid kontakter med myndigheter eller företag, avslutar Moses Eshetu.

Egna Ben har funnits sedan 2007 och tar emot barn och ungdomar mellan 0-20 år i behov av placeringar av olika skäl. Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten och har ramavtal med 140 kommuner i Sverige. Egna Ben har jour- och familjehem, stödboende med dygnet runt-bemanning samt träningslägenheter.

Läs mer på: www.egnaben.se